Sjokoladeprosjektet oppsummeres

Sjokoladeprosjektet, det tverrfaglige prosjektet åttendetrinn har jobbet tett med i hele år, fortsetter å leve videre neste skoleår. Likevel er tiden inne for refleksjon, og oppsummering. De siste prosjekt-øktene har klassen jobbet med en interaktiv bok der elevene selv oppsummerer hva de har lært i hvilke fag gjennom prosjektet. Boken er nå levert, og elevene holder enkeltvis presentasjon av den for prosjektlærer Hilde, inne i klasserommet. Samtidig, utenfor vinduet, ferdigstilles drivhuset (så langt det er mulig) før ferien setter inn. Det jobbes flittig og jevnt – selv om vi er på tampen av skoleåret.

Et pilotprosjekt under stadig evaluering

-Hva mener du at du har lært i år, og hvorfor tror du vi har jobbet på denne måten? Hilde Rasmussen har alle spørsmålene klare, men viser samtidig en stor ro og vennlighet når hun snakker med elevene sine. Trygge elever finner gode svar og stiller relevante spørsmål tilbake til læreren som tydelig viser dem hvor stolt hun er av hver enkelts prestasjoner og arbeidet de har gjort gjennom året. De forklarer begrepene fagartikkel, klimasone og forbrukermakt, viser frem bilder av modeller de har laget, arkitekttegninger, snekrede brettspill og skrevne bokanmeldelser. Det glitres.

Elevenes meninger om prosessene, er viktig. -Det har kommet mange nyttige tilbakemeldinger, forteller Hilde. Både via bøkene og presentasjonene har elevene satt ord på hvordan de har opplevd den tverrfaglige undervisningsformen, og sitatene er spennende. -Overraskende nok er det ingen som er negative.

Jeg synes vi trenger en ny læreplan. Dette fordi verden blir mer og mer moderne, og dette vil påvirke arbeidslivet vårt. Verden forandres i en vanvittig fart, og derfor må fagfornyelsen også skje.
(Utdrag fra:  «Lukas, Bok.» Apple Books. )

Drivhuset reiser seg

Snekker og vaktmestervikar Daniel Wesøe holder i tverrliggeren og viser guttene hvor den må plasseres for å være bærende. Sagingen og målingen og det meste av snekringen ordner elevene selv, med forsterkning av læringsprosessen og veiledning der det trengs.

Det fysiske arbeidet hjelper hjernen å lagre kunnskapen på et lurere sted.  Slik at den forblir en kompetanse som varer, herav begrepet dybdelæring. Målene og overslagsregnskapene for materiellet har elevene jobbet med i matematikk.

«De fleste norske skoler i dag lærer på en litt annen måte en det 8. klasse på DNS Malaga gjør. Det jeg mener med det er at, istedenfor å lære om hundrevis av forskjellige temaer (overflatelæring) går vi heller litt inn på et tema altså dybdelæring. I dette tilfelle går vi inn på sjokolade, og tro meg eller ei, men sjokolade er et stort tema. »
Utdrag fra:  «Lukas, Bok.» Apple Books.
-Sjokoladeprosjeket handler ikke om sjokolade. Det handler om å lære.
(Marcos)
«Det er viktig fordi det hjelper elever til å forstå bedre sammenhengen mellom forskjellige ting. F.eks i sjokoladeprosjektet bruker vi matematikk som måling når vi jobber med drivhus, for å regne ut hvor mye materialer vi trenger, vi koder en fuktighetsmåler. Vi blir flinkere i matematikk når vi jobber sånn.»
Utdrag fra: «Sjokoladeprosjektet Jorgen.» Apple Books.

Engasjerende temaer

Som en oppsummering har elevene altså jobbet fram hver sin interaktive bok, som viser alle delprosjektene og temaene elevene har vært innom. Her samles alle tidligere leverte skriftlige arbeider, og de andre mer praktiske og muntlige øktene beskrives. Hvordan de har valgt å samle stoffet, rekkefølge og layout har de bestemt selv. Noen av temaene på den rikholdige årsplanen er bedre dokumentert enn andre, men det er lett å se hva som har fenget elevene mest.

Særlig i samfunnsfag sitter elevene igjen med mye kompetanse. Særlig økta “The dark side of chocolate” der kakaoproduksjonens barnearbeidere og deres levevilkår, har satt spor. Fair trade er blitt et begrep de forstår. Sin egen forbrukermakt er blitt bevisstgjort, bærekraftig utvikling engasjerer. Kunnskapsbekreftelser om klimasoner og forutsetninger for å dyrke kakao er nådd hos alle. Bevisene ligger i elevenes podcaster, appeller, fagtekster, reklamefilmer, bokanmeldelser, blogg og på Instagram.

Koding og 3D design

De aller mest engasjerende øktene  i denne rene gutteklassen har vært programmeringen. hvordan man gjennom et drivhus kan styre temperatur, og vanning gjennom koding/ programmering. Elevene har laget modeller og regnet kostnadsoverslag. De har hatt om 3D printing for å kunne støpe former til sin egen sjokoladeproduksjon, og lært masse om å lage sjokolade på ekskursjon til sjokoladefabrikken i Mijas. 

Om sjokolade uten sjokolade?

Selve sjokoladen er godt analysert. At sjokolade kan være veldig sunt og inneholder et stoff som er bra for hjertet og kondisjonen, er med i elevenes oppsummeringer. Forskjellene mellom næringsinnholdet i forskjellige typer sjokolade har elevene lært godt, og selve kakaoen er jo ikke usunn.

Sjokoladen i seg selv er mer en innfallsvinkel for å vise sammenheng mellom “fagene” som hittil kun har eksistert i skolen. – Vi har jobbet veldig hardt, bemerker en elev forsiktig. -Ja, det har dere, bekrefter Hilde. -Det har kanskje blitt litt for lite sjokoladespising, kokluderer de, og Hilde lover forbedring.

Bokeksempler

Elevene fant ut at det er ikke like lett å dele prosjektet tilbake inn i fag, siden kompetansemålene glir inn i hverandre å skaper en helhet. Fagene er likevel definert i lærernes arbeidsplan slik at man kan redegjøre for og krysse av oppnådde læringsmål underveis, og på dette stadiet var det fortsatt lov å bruke fagoppdeling i innholdsfortegnelsen. I den andre enden av pilotprosjektet er de kanskje hvisket helt ut? 

«Jeg synes at denne måten å lære på er supert. Hvorfor er det supert? Det er supert, fordi det er en tema som foregår hele året og i nesten alle fag. Da trenger ikke elevene å lære ting i to uker, men i et helt år»
(Utdrag fra: H «SP – Bok – Michael.» Apple Books)
Norskeskolen