Ungdomsskolen

AKADEMISK INFORMASJON
UNGDOMSSKOLEN

En variert hverdag

En variert kombinasjon av flere forskningsbaserte undervisningsmetoder og tett oppfølging fra høyt kompetente lærere, sikrer at ungdomsskoleelevene får det best mulige utgangspunkt til videre utdannelse. Med iPad som læringstøttende teknologi, gjøres undervisningen spennende og dynamisk, og elevene finner motiverende og effektiv tilgang til læring.

Ungdomstrinnet ved Den norske Skolen Malaga har høy lærertetthet. Undervisningen tilpasses elevenes behov for større utfordringer, så vel som behov for repetisjon og spesialpedagogikk. Skolen jobber aktivt med å få det beste ut av hver enkelt elev. Digitale innleveringsrutiner og oppfølgingsprogram med hyppige underveisvurderinger gir foreldrene og elevene kontroll på skolearbeidet og resultatene.

Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid øves elevene på å se sammenhenger og på å bruke kunnskapen de tilegner seg. Hele ungdomstrinnet på skolen vår jobber i perioder med kunnskapsmålene sine gjennom arbeid med større prosjekter. Forskning viser at denne arbeidsformen sikrer elevene varig forståelse, altså det vi kaller dybdelæring. Gjennom fremføringer øver elevene på å bli trygge foran et publikum.

Sjokoladeprosjektet 2018/19

Oppsummering Sjokoladeprosjektet 2018/19

Kjøpesenter Rimlock Square 2019/20

Plástico no fantástico 2020/21

På ekskursjon til sjokoladefabrikken i Mijas, fikk elevene bl.a. knuse kakaobønner og lage egen kakao. Skolen bruker nærområdet og henter inn ekspertise der det er mulig, for å gjøre læringsprosessene virkelighetsnære og spennende.