Ungdomsskolen

AKADEMISK INFORMASJON
UNGDOMSSKOLEN

En digital hverdag

Digital pedagogikk, fremtidsrettede forsknings-baserte undervisningsmetoder og tett oppfølging fra høyt kompetente lærere, sikrer at ungdomsskoleelevene får det best mulige utgangspunkt til videre utdannelse. Med iPad som arbeidsverktøy og hyppig bruk av ny teknologi, gjøres undervisningen spennende og dynamisk, og elevene finner motiverende og effektiv tilgang til læring.

Ungdomstrinnet ved Den norske Skolen Malaga har små elevgrupper og høy lærertetthet. Undervisningen tilpasses elevenes behov for større utfordringer, så vel som behov for repetisjon og spesialpedagogikk. Skolen jobber aktivt med å få det beste ut av hver enkelt elev. Gjennom satsningsområdet omvendt undervisning frigjøres undervisningstid, slik at elevene får mer trening under kyndig veiledning av pedagog. Digitale innleveringsrutiner og oppfølgingsprogram med underveisvurderinger gir foreldrene og elevene bedre kontroll på skolearbeidet og resultatene.

Gjennom prosjektarbeid og fremføringer får elevene øve seg på å bli trygge foran et publikum. Elever fra alle kanter av landet møtes her, knytter vennskap og utvikler en felles trygghet og toleranse.