Barnetrinnet

AKADEMISK INFORMASJON
BARNETRINNET

DSC_0084

Vi tilrettelegger for et trygt og godt læringsmiljø, der alle elevene blir sett og ivaretatt ut fra den enkeltes behov, og har stort fokus på elevenes personlige, faglige og sosiale utvikling.

Hos oss blir elevene ønsket velkommen ved skoleporten av ledelsen hver morgen. Vi vet at elevene må trives for å lære, og legger vekt på å danne et trygt og mobbefritt miljø der elevene tar hensyn til og inkluderer hverandre. Et tett, forpliktende skole-hjem samarbeid bygger sterke relasjoner og sikrer trivsel og læring.

Alle elevene har tilgang til egen iPad i undervisningen, og vi bruker ny teknologi aktivt i lese- og skriveopplæringen, samt innen matematikk, prosjekter og muntlige presentasjoner.

For småskolen vektlegges det å gi elevene et solid fundament for læring, blant annet gjennom å bruke undervisningsmetoden «Å skrive seg til lesing». Erfaringene så langt viser at denne metoden halverer tiden på den grunnleggende lese- og skriveopplæringen. I leseopplæringen bruker vi også andre metoder som veiledet lesing, lesepartnere, repetert lesing og ulike applikasjoner på iPad som har vist seg å gi svært gode resultater. Også for de yngste elevene våre bestreber vi å samle flere fag og læringsmål i rike oppgaver for å oppnå varig forankring av kunnskap og helhetlig forståelse.

For å skape et godt sosialt miljø og for å lære om den spanske kulturen arrangerer vi utflukter, ekskursjoner og ulike feiringer på tvers av trinn.

DSC_0160