AKADEMISK INFORMASJON
MELLOMTRINNET

Høy voksentetthet, små klasser og bruk av teknologi sikrer en fleksibel og spennende skolehverdag og et godt læringsutbytte ved Den Norske Skolen Málaga. Elevene blir sett og ivaretatt ut fra den enkeltes behov hvor vi har et stort fokus på elevenes personlige, faglige og sosiale utvikling.

Alle elevene har tilgang til egen iPad, og vi bruker ny, læringsstøttende teknologi, aktivt i undervisningen.

Gjennom en tett oppfølging av kontakt- og faglærere får alle en tilpasset undervisning som er med på å løfte dem faglig. Tett oppfølging og målbevisst lesing sikrer god leseutvikling. Skolen bruker også vurdering for læring og læringspartnere aktivt, for å gi best mulig utbytte av undervisningen.

Vi jobber etter læreplanverket Kunnskapsløftet slik som skolene i Norge. Gjennom tverrfaglig og temabasert læring styrkes elevenes nysgjerrighet. Hos oss bruker vi læringsstøttende teknologi i alle fag, og elevene har egen iPad til skolearbeidet. Presentasjoner, quiz og medier medvirker til en dynamisk undervisningsform som bidrar til læringsglede. Vi bruker både trykte og digitale bøker. Samarbeid på tvers av trinn styrker elevenes sosiale kompetanse.

Elever fra alle kanter av landet møtes her, knytter vennskap og utvikler en felles trygghet og toleranse.