Mellomtrinnet

AKADEMISK INFORMASJON
MELLOMTRINNET

samarbeid-mindcraft-2-1024x783

Høy voksentetthet, små klasser og utvidet bruk av teknologi sikrer en fleksibel og spennende skolehverdag og et godt læringsutbytte ved Den Norske Skolen Málaga. Elevene blir sett og ivaretatt ut fra den enkeltes behov hvor vi har et stort fokus på elevenes personlige, faglige og sosiale utvikling.

Alle elevene har tilgang til egen iPad, og vi bruker ny teknologi aktivt i undervisningen.

Gjennom en tett og personlig oppfølging av kontakt- og faglærere får alle en tilpasset undervisning som er med på å løfte dem faglig. Veiledet lesing sikrer god leseutvikling, tett oppfølging og evne til samarbeid og refleksjon. Skolen bruker også vurderingskriterier og læringspartnere aktivt for å gi best mulig utbytte av undervisningen.

Vi jobber etter læreplanverket Kunnskapsløftet slik som skolene i Norge. Gjennom tverrfaglig, prosjektbasert læring får elevene en helhetlig forståelse. Hos oss bruker vi læringsstøttende teknologi i alle fag, og elevene har egen iPad til skolearbeidet. Presentasjoner, quiz og medier medvirker til en levende og underholdende undervisningsform som holder elevenes konsentrasjon og arbeidsglede oppe. De fleste bøkene skolen bruker er digitale.

I skolens kultursal får elevene øve seg på å bli trygge foran et publikum gjennom årets samlinger. Elever fra alle kanter av landet møtes her, knytter vennskap og utvikler en felles trygghet og toleranse.

_MG_10223