STYRET
MED ENTUSIASME FOR SKOLEN VÅR

Skolens styre består av 3 – 5 medlemmer. Disse velges ut av den ideelle stiftelsen som driver skolen, med det formål å sikre at styret først og fremst har meget god skolefaglig ekspertise, men også betydelig driftsmessig og lokal kompetanse. Med på styremøtene er det alltid en representant for de ansatte og lederen av elevrådet, samt rektor for skolen.

Per

PER ØYVIND STRAND

STYRELEDER

 • Har i tillegg til lærerutdanning, både sosialpedagogisk utdannelse og en mastergrad i ledelse.
 • Har jobbet som lærer, inspektør, rådgiver og rektor.
 • Har sittet som styremedlem ved DNS Malaga siden 2017, og tiltrådte som styreleder februar i 2023.
 • Arbeider i Norge med systematisk og langsiktig skoleutvikling og har høye forventninger til en videre positiv utvikling av DNS Malaga
Olav

OLAV BERGMÅL

STYREMEDLEM

 • Er utdannet adjunkt.
 • Har vært lærer i 12 år, rektor i 18 år og skolefaglig rådgiver på kommunenivå i 10 år.
 • Var lærer ved DNS Malaga i årene 2007 til 2009. Styremedlem fra 2010.
 • Spesialområder: Skoleledelse og –utvikling, samt utvikling og drift av EUprosjekter for barn og unge.
Roar

ROAR ENGELAND

STYREMEDLEM

 • Har gått Krigsskolen, er magister i filosofi og har en MBA fra INSEAD i Frankrike.
 • Har pedagogisk utdannelse, har vært leder og før det hovedinstruktør på militær skole.
 • Har i over 20 år hatt ledende stillinger i norsk næringsliv, inkludert har vært og er styreleder og –medlem for en rekke selskaper.
 • Har over 4 år hatt 4 barn på DNS Malaga.
Siv

SIV HALVORSEN

STYREMEDLEM

 • Utdanning innen markedsføring.
 • Yrkeserfaring som produktkoordinator innen film og musikk samt som administrasjonskoordinator innen eiendomsutvikling.
 • Har vært styremedlem siden 2002, og hatt barn på DNS Malaga i 11 år.
 • Var en av initiativtakerne til skolens nåværende lokaler i Benalmádena.
Luisa-Palomar-2

LUISA PALOMAR

STYREMEDLEM

 • Har fire års utdannelse i pedagogikk og psykologi fra universitetet i Granada.
 • Har vært spansklærer ved skolen siden 1999.
 • Ble styremedlem i 2005.
 • Har inngående kunnskap om skolens omgivelser og dens rammebetingelser.
Trude

TRUDE E. JAHREN

REKTOR

Magnus

Magnus Linseth

PERSONALETS REPRESENTANT