VÅR MÅLSETTING

VI ER SKOLEN SOM
LEGGER TILRETTE FOR FREMTIDENS VOKSNE

DSC_0182

DEN NORSKE SKOLEN, MALAGA

-Vi skal utdanne trygge verdensborgere som har kompetanse til å realisere sine drømmer og et ønske om å gjøre en forskjell i verden. Den Norske Skolen, Malaga skal ligge i forkant, og være den skolen i dag som norsk skole skal bli i fremtiden. God helse, toleranse, læringslyst og tro på seg selv vil legge grunnlaget. Fremtidsrettet læring, IKT som en naturlig del av hverdagen og språkdyktighet vil være elementer som åpner verden for våre elever.

VELG DEN NORSKE SKOLEN, MALAGA, FORDI VI TILBYR

-Forskningsbasert forankring  –  Framtidsrettet teknologi

-Fellesskap og forståelse  –  Fysisk helse

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Forskningsbasert forankring.

Den Norske Skolen Malaga bestreber å benytte de undervisningsmetodene forskning har dokumentert gir best læringseffekt. Vi tar forskningen på alvor og bruker bevisført pedagogikk som hjørnestein i alle fag.  En solid grunnmur av kompetanse blant alle våre medarbeidere vektlegges ved ansettelser, gjennom skoleåret og evalueres kontinuerlig. Bevisst håndplukkede læringsstrategier, godt planlagte undervisningsøkter men også fleksibilitet i forhold til individet er viktig for å kunne tilby best mulig resultat for alle.

Elever i sving med læringsverktøyet Skoleskrift. Eleven kjenner igjen lyden av bokstavene mens de skriver og hører at de staver rett.

Framtidsrettet teknologi

Vi bestreber å ligge i forkant når det gjelder bruk av ny teknologi i undervisningen, der dette gir best læringseffekt. Vi lever i en tid der medier og bruk av tekniske hjelpemidler øker i et raskt tempo. Vårt skarpe fokus på teknologi ønsker framtiden velkommen. Derfor vil vi til en hver tid bruke ressurser for å ligge i forkant av utviklingen. Med erfaringsdeling, fortløpende utvikling av spisskompetanse og daglig bruk av teknologiske virkemidler er dette en kontinuerlig prosess som krever og bygger fleksibilitet og evne til utvikling både hos elever og pedagoger.

Bilde 2

Fellesskap og forståelse

Kommunikativ styrke løfter individet og skaper trygghet og forståelse. I et internasjonalt miljø og som verdensborger er språk og kultur viktig. Ved å tilby kulturell opplæring, undervise i spansk og engelsk på alle alderstrinn og presentere individenes forskjeller og likheter som en styrke, har vi tro på at elevene vil bli gode verdensborgere. Elevene skal kunne bidra til samarbeid, og utvikle trygghet og selvtillit i et inkluderende, mobbefritt miljø.

DSC_0210

Fysisk helse

Med mye fysisk aktivitet på timeplanen og servering av næringsrik mat på skolen, skal elevene oppleve glede og overskudd i hverdagen. Vi vet at aktivitet og sunn mat i skolehverdagen fremmer evnene for læring, bygger en sunn kropp og et våkent sinn. Ved å servere gode måltider, som inntas i fellesskap, vet vi at elevene vil prestere bedre og de vil bli bedre kjent med hverandre, på tvers av alder og gruppetilhørighet. Med varierte fysiske læringsaktiviteter og lagspill fremmes bevegelsesglede, elevene opplever fysisk mestring og utvikler evne til samarbeid. (Idrett er en flott arena for sosial tilhørighet, integrering og glede ved skolen vår slik den er i verden generelt.)