Våre tre gylne regler:

1. Jeg er her for å lære

2. Jeg er her for å hjelpe andre å lære

3. Jeg er her for å bidra til at alle har det bra

DSC_0052

De gylne reglene går som en rød tråd gjennom vår praksis, både i og utenfor klasserommet, og har lagt føringer for vårt ordensreglement. Ordensreglementet gjennomgås i alle klasser ved skolestart, og legges ut på skolens hjemmeside.

Hedersprisen

Rotary i Marbella er vår samarbeidspartner i arbeidet, med skolemiljøet. Rotary anerkjenner hvert år en elev som har utmerket seg på dette området.

Et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling.

Elever i sving med læringsverktøyet Skoleskrift. Eleven kjenner igjen lyden av bokstavene mens de skriver og hører at de staver rett.
Målrettet arbeid med å skape et trygt og godt  læringsmiljø

For oss er det viktig at alle elever opplever  et trygt og godt læringsmiljø, og legger stor vekt på det forebyggende arbeidet.  Vi vet at  disse 3 kjerneelementene… 

  1. Behovet for å høre til 
  2. Angsten for å bli ekskludert 
  3. Fokuset på fellesskapets betydning for opplevelsen av et trygt og godt læringsmiljø
    (Schott & Søndergaard, 2014)

… er helt sentrale for elevenes oppfattelse av hvor trygt og godt skolemiljøet er. Det betyr at vi kontinuerlig jobber for å skape et inkluderende fellesskap, der alle tar vare på hverandre.

Bilde 2
Fellesskap og forståelse

Kommunikativ styrke løfter individet og skaper trygghet og forståelse. I et internasjonalt miljø og som verdensborger er språk og kultur viktig. Ved å tilby kulturell opplæring, undervise i spansk og engelsk på alle alderstrinn og presentere individenes forskjeller og likheter som en styrke, har vi tro på at elevene vil bli gode verdensborgere. Elevene skal kunne bidra til samarbeid, og utvikle trygghet og selvtillit i et inkluderende, miljø.

-Vi bestreber å til enhver til levere den aller beste mulige skolegang til elevene som er her akkurat nå, tilpasset den enkelte elevens forutsetninger.

fellesskap
Dybdelæring

Den teknologiske utviklingen gir oss uendelig tilgang på informasjon, noe som gjør det meningsløst å pugge teori slik man gjorde på skolen tidligere. Dette betyr dermed at det nå og i fremtiden stilles krav til andre, og mer komplekse, ferdigheter og kompetanse.

Å velge ut informasjon, se sammenhenger og integrere elementer fra ulike informasjonskilder krever erkjennelse og forståelse som det tar tid å oppnå. Ludvigsenutvalget* anbefaler derfor at elevene gis mulighet til å lære mer i dybden og på tvers av fagområder. På Den Norske Skolen legger vi derfor til rette for dybdelæring gjennom blant annet temabasert og tverrfaglig undervisning, der tenkemåter, metoder og strategier for egen læring er det som gir faglig retning.

*Ludvigsenutvalget er et utvalg som i 2015 utarbeidet teorier om hva elever må lære de neste 20 – 30 årene, og som vurderte om opplæringen i skolene gir elevene den kompetansen de trenger i fremtiden. En klar anbefaling fra dette utvalget er å tilrettelegge for bedre dybdelæring gjennom temabasert, tverrfaglig undervisning.