Søk skoleplass

KVALITETSUTDANNING FOR
NORSKE BORGERE I SPANIA

NB: Elever som allerede har skoleplass, har fortrinnsrett, men bare hvis søknad om utvidet skoleplass er levert innen den 10. desember 2022, for skoleåret 2023/24.

Søk skoleplass her:

Før du kommer inn på søknadsskjemaet, må du registrere deg. Da får du tilsendt et passord via e-postadressen du registrerer.

Søknadsprosessen

Slik søker du skoleplass på ved Norske Skolen, Malaga:

For å søke skoleplass for et helt skoleår, er den ordinære søknadsfristen 1. februar våren før. Altså 1. februar 2023 for skoleåret 2023/24. Etter dette innvilges plasser, hvis det er kapasitet, etter ventelisteprinsippet. Fra skoleåret 2024/25 vil søknadsfristen være 1. januar.

Skolen tar kun inn elever to ganger i året. Nye elever må møte opp til høstsemesteret senest 15. september, og siste mulighet for vårsemesteret er første skoledag etter nyttår.

Se for øvrig vårt inntaksreglement for retningslinjer for elevplass. Skolen har som policy å ikke innvilge korttidsplasser på mindre enn ett semester. Vær oppmerksom på at levert/innsendt søknad ikke garanterer skoleplass. Vent på positiv bekreftelse fra skolen. Det gjøres også oppmerksom på at mangelfulle eller feilaktige opplysninger i søknaden kan medføre tapt skoleplass. Skolen krever fremvist pass (kopi av dette) vedlagt søknaden. Ta kontakt dersom du ikke får respons på søknaden i løpet av noen dager.

NB: fra den 1. juni 2023 trer et nytt reglement, inntaksreglement 2024/25, i kraft for alle søkere.

PS: Reglene her skal skjerme lærere og elever, og gi læringsro og forutsigbarhet. Har du spørsmål eller trenger dispensasjon til f.eks. tilpasset oppstart, (dog før 15. september), ta kontakt med skolekontoret. 

Prisliste Skoleåret 2023/24

Ungdomstrinnet:

3080€,- (høsttermin 1400€ / vårtermin 1680€ )

Barnetrinnet:

2860€,- (høsttermin 1300€ / vårtermin 1560€ )

Kantine 

Høst: 230€

Vår:   276€

Kantineavgiften betales forskuddsvis, og kan ikke refunderes.

Søskenmoderasjon 

Man betaler full avgift for den eldste eleven. Fra og med andre elev får man en rabatt på:

Høst: 176€

Vår:  264€

Skolen sender ut faktura forskuddsvis 2 ganger per skoleår, 2 uker før betalingsfrist.

Skolepenger

Betaling av skoleplass, gjøres til skolens kontonummer. Bruk elevens navn og termin som referanse.

Fundacion Cultural Noruega:
Kontonr: 02370605309167584714.
IBAN: ES7602370605309167584714
SWIFT : CSURES2C