KVALITETSUTDANNING FOR
NORSKE BORGERE I SPANIA

NB: Elever som allerede har skoleplass, har fortrinnsrett men bare hvis søknad om utvidet skoleplass er levert innen 1. januar 2024, for skoleåret 2024/25. Søknaden sender via søkeportalen.

Søk skoleplass her:

Før du kommer inn på søknadsskjemaet, må du registrere deg. Da får du tilsendt passord via e-postadressen du registrerer.

Søknadsprosessen

Slik søker du skoleplass på ved Norske Skolen, Malaga:

 

For å søke skoleplass for et helt skoleår, er den ordinære søknadsfristen 1. februar våren før. Altså 1. februar 2024 for skoleåret 2024/25. Etter dette innvilges plasser, hvis det er kapasitet, etter ventelisteprinsippet. Innsøkningen for skoleåret åpnet 1. november. 

Skolen tar kun inn elever to ganger i året. Nye elever må møte opp til høstsemesteret senest 15. september, og siste mulighet for vårsemesteret 2024 er første skoledag etter nyttår .

Se for øvrig vårt inntaksreglement 2024/25 for retningslinjer for elevplass. Skolen har som policy å ikke innvilge korttidsplasser på mindre enn et skoleår. Vær oppmerksom levert/innsendt søknad ikke garanterer skoleplass. Vent på positiv bekreftelse fra skolen. Det gjøres også oppmerksom på mangelfulle eller feilaktige opplysninger i søknaden kan medføre tapt skoleplass. Skolen krever fremvist pass (kopi av dette) vedlagt søknaden. Ta kontakt du ikke får svar på søknaden i løpet av noen dager.

PS: Reglene her skal skjerme lærere og elever, og gi læringsro og forutsigbarhet. Har du spørsmål eller trenger dispensasjon til f.eks. tilpasset oppstart, ta kontakt med skolekontoret. 

Prisliste Skoleåret 2023/24

Ungdomstrinnet :

3080€,- (høsttermin 1400€ / vårtermin 1680€ )

Barnetrinnet :

2860€,- (høsttermin 1300€ / vårtermin 1560€)

Kantine 

Høst: 230€

Vår: 276€

Kantineavgiften betales forskuddsvis, og kan ikke refunderes.

Søskenmoderasjon 

Man betaler full avgift for den eldste elleve. Fra og med andre elev får man en rabatt på:

Høst: 176€

Vår: 264€

Skolen sender ut faktura forskuddsvis 2 ganger per skoleår, 2 uker før betalingsfrist.

Skolepenger

Betaling av skoleplass, gjøres til skolens kontonummer. Bruk elevens navn og termin som referanse.

Fundacion Cultural Noruega:
Kontonr: 02370605309167584714.
IBAN: ES7602370605309167584714
SWIFT : CSURES2C