Søknadsprosessen

KVALITETSUTDANNING FOR
NORSKE BORGERE I SPANIA

Søknadsprosessen

Slik søker du skoleplass på ved Norske Skolen, Malaga:

For å søke skoleplass for et helt skoleår, er den ordinære søknadsfristen 1. februar våren før. Altså 1. februar 2022 for skoleåret 2022/23. Etter dette innvilges plasser, hvis det er kapasitet, etter ventelisteprinsippet.

NB: Skolen tar kun inn elever to ganger i året. Nye elever må være på plass til høstsemesteret senest 15. september, og siste mulighet for vårsemesteret er første skoledag etter nyttår.

Se for øvrig vårt inntaksreglement for retningslinjer for elevplass. Skolen har som policy å ikke innvilge korttidsplasser på mindre enn ett semester. Vær oppmerksom på at levert/innsendt søknad ikke garanterer skoleplass. Vent på positiv bekreftelse fra skolen. Det gjøres også oppmerksom på at mangelfulle eller feilaktige opplysninger i søknaden kan medføre tapt skoleplass. Skolen krever fremvist pass (kopi av dette) vedlagt søknaden. Ta kontakt dersom du ikke får respons på søknaden i løpet av noen dager.

PS: Reglene her skal skjerme lærere og elever, og gi læringsro og forutsigbarhet. Har du spørsmål eller trenger dispensasjon til f.eks. tilpasset oppstart, (dog før 15. september), ta kontakt med skolekontoret. 

Prisliste Skoleåret 2022/23

Høsttermin 2022

Barnetrinnet (1.- 7. trinn)         11.500,- NOK

Ungdomstrinnet (8. -10 trinn)  12.500,- NOK

Kantine  1.900,-

Vårtermin 2023

Barnetrinnet (1.- 7. trinn)        14.500,- NOK

Ungdomstrinnet (8.- 10 trinn) 15.500,- NOK

Kantine  2.700,-   NOK

(Kantine er et frivillig tilbud)

Skolen sender ut faktura forskuddsvis 2 ganger per skoleår, 2 uker før betalingsfrist.

Søskenmoderasjon:
Man betaler full avgift for den eldste eleven. Fra og med andre elev får man en rabatt på:
NOK 1600,- for høsttermin, og NOK 2400,- for vårtermin.

Bruk søknadsskjema ved søking av skoleplass HER.

Skolepenger

Betaling av skoleplass, gjøres til skolens kontonummer. Bruk elevens navn og termin som referanse.

Fundacion Cultural Noruega:
Kontonr: 02370605309167584714.
IBAN: ES7602370605309167584714
SWIFT : CSURES2C