OFTE STILTE SPØRSMÅL
OFTE STILTE SPØRSMÅL

Skolens kontor er åpent mellom 08.00 og 15.30

Søknader behandles fortløpende etter dato på søknaden.

Den betales på forskudd og to ganger i året.
1. mars for høst – termin og 1. desember for vår – termin.

Vi følger den norske læreplanen som heter “Kunnskapsløftet”. Elevene får like mange timer i de ulike fagene som de får i Norge. I tillegg får de undervisning i spansk fra første klasse.

De fleste elevene kjøres av foresatte til skolen på grunn av avstander og mye trafikk . Noen av de eldste elevene går til skolen selv . Skolen tilbyr ikke transport

Det varierer fra år til år. De siste skoleårene har vi hatt venteliste for noen alderstrinn.

Noen av våre elever bor fast her nede og andre er her for ett år eller semester. Gjennomsnittstiden for en elev er 2-3 år. Det samme er det for lærerne.

Vi kan ha maksimalt 140 elever på grunnskolen, og ved full skole har da en gjennomsnittsklasse 14 elever.

Søknadsfrist er 1. februar, men om det fortsatt er ledige plasser etter søknadsfristen er gått ut, behandles disse fortløpende. Når skolen er full, behandles og innvilges søknader etter ventelisteprinsippet.

Helårselever møter til første skoledag, korttidselever møter etter avtale

Første uken har vi blant annet fokus på aktiviteter som gjør elevene bedre kjent med hverandre. For at våre lever skal lære vet vi at de må trives og at det derfor er viktig at vi jobber med å skape gode klassemiljøer. Med nye elever årlig er det også avgjørende for oss å kartlegge elevene faglig så raskt som mulig. Dette gjør oss i stand til å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.

Hos oss undervises alle fag på norsk. Språkfagene norsk, engelsk og spansk, er obligatoriske.

Nei , det er ikke nødvendig , men de er velkommen på besøk om de ønsker det.

Skolen tilbyr kantine til elevene . Tilbudet består av en varmrett hver dag, i tillegg til salat, brød og pålegg. Dette er et veldig godt tilbud som de aller fleste elevene benytter seg av.

Skolen vår er åpen for alle. Eneste krav som stilles er at elevene er norske statsborgere.

Vi tilbyr vanligvis noen aktiviteter på skolen etter skoletid f.eks allidrett, innebandy men forsøker å få elevene ut i det spanske lokalsamfundet. Der finnes alle tenkelige aktiviteter og skolen er behjelpelig med kontakten ved oppstart av en aktivitet.

Vi opplever det som veldig sikkert ved skolen og har strengere forholdsregler en norske skoler i Norge. Ledelsen hilser elevene velkommen på morgenen og har full oversikt over hvem som kommer inn på skolen. Resten av skoledagen er portene lukket og inngangsdøren kameraovervåket. Alle elever er forsikret i forhold til norske standarder. Hvis noe skjer under skoletid som medfører behov av medisinsk hjelp, dekker forsikringen behandling på engelsktalende privatsykehus i nærheten av skolen. Ved noen aktiviteter utenfor skolen f.eks bading, skidag løser skolen en ekstra forsikring for hver enkelt elev.

Vi har et tett samarbeid med FAU (foreldrenes arbeidsutvalg). I dette rådet sitter de som har blitt valgt for å representere hver enkelt klasse. De bidrar kontinuerlig med ulike arrangementer som skal ivareta et godt skolemiljø. Hver tirsdag holder de blant annet kafe for voksne og barn på skolen hvor man kan treffes for en prat og en matbit.

Elever som allerede går på skolen har fortrinnsrett. De må gi tilbakemelding på om de ønsker å bruke fortrinnsretten før 1. desember. Når vi har oversikt over hvor mange som ønsker å fortsette ( januar), tilbyr vi plasser fortløpende til andre søkere. Søknadene behandles etter dato på søknaden.
Søknadsfristen går ut 1. februar, men om vi fortsatt har ledige plasser, behandles også de søknadene som kommer senere.
Skolen er godkjent for et elevtall på 140.