Om oss

OM OSS
ET VELKOMPONERT SKOLETILBUD

IMG_0295
På Den Norske Skolen i Malaga har vi 3 store fokusområder:
  • Dybdelæring gjennom tverrfaglig, temabasert undervisning,
  • Bruk av læringsstøttende teknologi, med IPad som verktøy
  • Målrettet arbeid med elevenes læringsmiljø, gjennom holdningsskapende arbeid.

Den Norske Skolen, Malaga er en norsk, privat grunnskole som ligger på den Spanske solkysten i Benalmádena kommune ca. 15 minutter vest for Malaga, ca. 40 minutter øst for Marbella, Costa del Sol.

Ved Den Norske Skolen, Malaga møter elevene en skolehverdag som tar vare på den enkelte elevs behov og tar ansvar for elevenes personlige utvikling, faglig og sosialt. Skolen har kun høyt kompetente lærere som forholder seg både til moderne, godt dokumenterte undervisningsmetoder og god tradisjonell pedagogikk, for å sikre et best mulig framtidsrettet skoletilbud.

Høy voksentetthet og digitale læringsstøttende verktøy

Høy voksentetthet og utvidet bruk av faglærere, sikrer et læringsmiljø av meget høy kvalitet ved skolen vår. Elevene her blir sett, inkludert og ivaretatt på beste måte, og ledelsen ønsker elevene velkommen ved skoleporten hver morgen.

Elever må trives for å lære, men også lære for å trives. Vi er en skole som har fokus på at elevene tar hensyn til og inkluderer hverandre, men også at de skal hjelpe hverandre og bidra til læring og faglig vekst.

Det viktige samarbeidet mellom skole og hjem

Et tett, forpliktende skole-hjem samarbeid er også viktig for oss, fordi hjemmenes delaktighet også spiller en stor rolle i arbeidet med å bygge sterke relasjoner, som igjen sikrer trivsel og læring.

Læringsstøttende teknologi

Alle elevene har tilgang til egen iPad som læringsstøtte i undervisningen. Vi legger til rette for undervisning og læring i digitale omgivelser som kan føre til aktivisering av elever, faglige, kreative og sosiale læringsprosesser i et inkluderende læringsmiljø

Norsk og Spansk kultur

I skolens kultursal får elevene øve seg på å opptre og være publikum. På tvers av alderstrinnene arrangeres feiringer, utflukter og turer som krydrer hverdagen og tar elevene med ut i spansk kultur og miljø. Skolen har også spansk språkopplæring på alle trinn, med praktisk og lekbasert tilnærming for de minste.

Et godt sted å være

Flere av de som bor her sier at de også er på Costa Del Sol på grunn av klimaet. De vil ha sol på kroppen, og mer tid sammen med familien. Mange familier velger å forlenge oppholdet når året er omme, nettopp fordi de trives så godt. På Costa Del Sol får man gjennomsnittlig 320 soldager i året, og man lever tettere til det spanske samfunnet. Det er et hav av fritidstilbud i det spanske nærmiljøet, og alt ligger tilrette for integrering, om man ønsker dette. Det er også et godt, norskt miljø å være i, som møtes til foreldrecafé og fritidsaktiviteter.

Besøk oss

Vi på DNSMálaga synes det er veldig hyggelig med besøk, og vi viser gjerne både skolestartere, potensielle elever og andre interesserte rundt.

NB: Enkelte perioder i skoleåret der det er vanskelig og noen ganger umulig å ta imot besøk. Vi har heller ikke anledning til å ta imot besøk som ikke er avtalt på forhånd. Les våre retningslinjer for skolebesøk her. Avtaler kan gjøres ved å sende e-post til post@dnsmalaga.com. Velkommen!

Informasjonsfilm:

PS: Skolefilmen er mer enn tre år gammel. All informasjon er ikke lenger helt oppdatert.