OM OSS
ET VELKOMPONERT SKOLETILBUD

IMG_0295
Den Norske Skolen, Malaga er en norsk, privat grunnskole som ligger på den Spanske solkysten i Benalmádena kommune ca. 15 minutter vest for Malaga, ca. 40 minutter øst for Marbella, Costa del Sol.
Den Norske Skolen, Málaga ønsker å være den aller beste mulige skole for alle elever som legger til kai i havnen og favnen vår. Vi tenker at kvaliteten på undervisningen vi leverer, og tilpasningene vi gjør for elevene våre, er like viktige uansett om elevene skal være her bare dette skoleåret, eller hele skoleløpet sitt.

Elevene som går på skolen i dag må håndtere et samfunn preget av større kompleksitet, mer mangfold og en raskere endringstakt enn før. Vi lever i et samfunn der den digitale utviklingen går raskt og som blir stadig mer globalisert, og denne prosessen påvirker alle deler av samfunnet, noe som igjen får konsekvenser for opplæringen i skolen.

Opplæringen må i større grad legge vekt på utvikling av kompetanser som kommunikasjon, samhandling, læringsstrategier, kreativitet, etisk refleksjon og fagspesifikk kompetanse. Samtidig er det skolens klare mandat å anspore alle elever til å realisere seg selv på en slik måte at det kommer fellesskapet til gode og å fostre til menneskelighet i et samfunn i rask utvikling.

Elever må trives for å lære, men også lære for å trives. Vi er en skole som har fokus på at elevene tar hensyn til og inkluderer hverandre, men også at de skal hjelpe hverandre og bidra til læring og faglig vekst.

Det viktige samarbeidet mellom skole og hjem

I vårt arbeid med å skape et trygt og godt skolemiljø for våre elever, er det helt avgjørende at vi har god dialog og tett samarbeid med familiene våre. På vår skole er det en klar forventning om at alle, både skolen, elevene og foresatte, er helt enige om at alle elever har en rett til å høre til fellesskapet på skolen, og at alle elever har en plikt til å bidra til dette. 

Vi er  helt avhengige av at alle våre familier omfavner dette verdigrunnlaget og jobber sammen med oss om dette, både når det gjelder eget barn og de andre elevene på skolen. Det er viktig at alle foresatte tar kontakt med oss umiddelbart dersom de mistenker at deres eller andres barn ikke har det trygt og godt på skolen, eller er en del av skolefellesskapet. 

Våre erfaringer viser at når skole og hjem jobber godt sammen, får man de aller beste forutsetninger for å lykkes. 

Et godt sted å være

Flere av de som bor her sier at de også er på Costa Del Sol på grunn av klimaet. De vil ha sol på kroppen, og mer tid sammen med familien. Mange familier velger å forlenge oppholdet når året er omme, nettopp fordi de trives så godt. På Costa Del Sol får man gjennomsnittlig 320 soldager i året, og man lever tettere til det spanske samfunnet. Det er et hav av fritidstilbud i det spanske nærmiljøet, og alt ligger tilrette for integrering, om man ønsker dette. Det er også et godt, norskt miljø å være i, som møtes til foreldrecafé og fritidsaktiviteter.

Norsk og Spansk kultur

Familiene som flytter hit til Spania ønsker som regel å benytte sjansen til å bli kjent med den spanske kulturen. I tillegg til å tilby et lavterskeltilbud i spansk språkopplæring fra 1. – 7. trinn, arrangerer vi spansk kulturuke og spanskfest for elever og foresatte. Vi deltar på aktiviteter og feiringer i lokalsamfunnet og drar på utflukter nærmiljøet. På denne måten blir familiene våre introdusert for alt det flotte Spania har å by på. Vi forsøker også å legge til rette for at elever og foresatte får informasjon om kommunens mange aktiviteter og tilbud og hjelp til å melde seg inn i f.eks idrettslag eller andre aktiviteter. 

Bruk av digitale verktøy som læringsstøtte

Sammen med de alle de andre læremidlene vi bruker på DNSMálaga, som blyant, skrivebok, lesebok og fargerike tegneark, bruker vi ulike digitale verktøy som læringsstøtte. På vår skole har alle elever fra og med 1. klasse, sin egen IPad som læringsstøttende verktøy. Det er et godt verktøy for å utvikle og støtte elevenes læringsstrategier, det muliggjør mer og bedre differensiert, tilpasset opplæring og variert undervisning og legger til rette for en mer systematisk underveisvurdering. Lærerne kan gi  elevene hyppigere tilbakemeldinger og elevene får muligheten til å vurdere hverandre i større grad enn tidligere, helt i tråd med prinsippene for god underveisvurdering.

Alle elever får ta med iPad hjem, forutsatt at foresatte betaler et depositum for iPadene på 100 euro, kontant, til skolens kontor. Depositumet tilbakebetales når eleven slutter på skolen, og returnerer utstyret uskadet.

Her på Den Norske Skolen, Málaga ønsker vi elevene velkommen ved skoleporten hver morgen. Denne morgenrutinen sørger rektor og skolens ledelse for. Slik sikrer vi at alle elever blir sett og inkludert allerede før det ringer inn.
Besøk oss

Vi på DNSMálaga synes det er veldig hyggelig med besøk. Ta kontakt, så avtaler vi et tidspunkt som passer.

PS: Enkelte perioder i skoleåret kan det hende vi ikke har anledning til å ta imot besøk. Les våre retningslinjer for skolebesøk her. Avtaler kan gjøres ved å sende e-post til post@dnsmalaga.com. Velkommen!

Informasjonsfilm:

Introduksjonsfilm: laget av elev Lisi Ramirez Jacobsen i valgfag Medier og kommunikasjon 2022/23