Om oss

OM OSS
ET VELKOMPONERT SKOLETILBUD

IMG_0295

På Den Norske Skolen i Malaga har vi 3 store fokusområder:

  • Dybdelæring gjennom tverrfaglig, temabasert undervisning,
  • IPad som læringsstøttende verktøy, og
  • Målrettet arbeid med elevenes læringsmiljø, gjennom holdningsskapende arbeid.

Den Norske Skolen, Malaga er en norsk, privat grunnskole som ligger på den Spanske solkysten i Benalmádena kommune ca. 15 minutter vest for Malaga, ca. 40 minutter øst for Marbella, Costa del Sol.

Ved Den Norske Skolen, Malaga møter elevene en skolehverdag som tar vare på den enkelte elevs behov og tar ansvar for elevenes personlige utvikling, faglig og sosialt. Skolen har kun høyt kompetente lærere som forholder seg både til moderne, godt dokumenterte undervisningsmetoder og god tradisjonell pedagogikk, for å sikre et best mulig framtidsrettet skoletilbud.

I tillegg tilbyr Den Norske Skolen, Malaga en fremoverlent satsing på ny teknologi i undervisningen og spansk språkopplæring.

Små elevgrupper og digital pedagogikk

Små elevgrupper, høy voksentetthet og utvidet bruk av faglærere, sikrer et læringsmiljø av meget høy kvalitet ved skolen vår. Elevene blir sett, inkludert og ivaretatt på beste måte. Hos oss blir elevene ønsket velkommen ved skoleporten hver morgen. Vi vet at elevene må trives for å lære, og legger vekt på å danne et trygt og mobbefritt miljø der elevene tar hensyn til og inkluderer hverandre. Et tett, forpliktende skole-hjem samarbeid bygger sterke relasjoner og sikrer trivsel og læring.

Alle elevene har tilgang til egen iPad i undervisningen, og vi bruker ny teknologi aktivt i lese- og skriveopplæringen, samt innen matematikk, omvendt undervisning, prosjekter og muntlige presentasjoner.

I skolens kultursal får elevene øve seg på å opptre og være publikum. På tvers av alderstrinnene arrangeres feiringer, utflukter og turer som krydrer hverdagen og tar elevene med ut i spansk kultur og miljø.

Et godt sted å være

Flere av de som bor her sier at de også er på Costa Del Sol på grunn av klimaet. De vil ha sol på kroppen, og mer tid sammen med familien. Mange familier velger å forlenge oppholdet når året er omme, nettopp fordi de trives så godt. På Costa Del Sol får man gjennomsnittlig 320 soldager i året, og man lever tettere til det spanske samfunnet. Det er et hav av fritidstilbud i det spanske nærmiljøet, og alt ligger tilrette for integrering om man ønsker dette. Det er også et godt, norskt miljø å være i, som møtes til foreldrecafe og fritidsaktiviteter.

Besøk oss

Vi på DNSMálaga synes det er veldig hyggelig med besøk, og vi viser gjerne både skolestartere, potensielle elever og andre interesserte rundt.

NB: Enkelte perioder i skoleåret der det er vanskelig og noen ganger umulig å ta imot besøk. Vi har heller ikke anledning til å ta imot besøk som ikke er avtalt på forhånd. Avtaler kan gjøres ved å sende e-post til post@dnsmalaga.com. Velkommen!

Informasjonsfilm: