FORELDRENES ARBEIDSUTVALG
FAU

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

Gjennom arbeid i FAU blir du kjent med de andre foreldrene på skolen.

FAU er bindeleddet mellom foreldre og skole, og består av en klassekontakt og en vara fra hver klasse. FAU deltar aktivt i elevenes hverdag, organiserer aktiviteter og mye annet gøy. Sammen med skolens foreldreutvalg (FAU) jobber skolen kontinuerlig med holdningsskapende arbeid, blant annet gjennom å tilby ulike faglige og sosiale arrangementer.

Du er automatisk med i FAU

Har du barn på skolen, er du med i FAU og er en av de heldige som blir kjent med mange på og rundt skolen vår. Hvis du i tillegg tar et verv, får du være med å bestemme hva som skal skje, planlegge og fordele oppgaver.

Ved skolen vår er vi avhengige av at alle foreldrene er med og bidrar litt, for å bygge et godt og inkluderende miljø.

FAU driver kafe på skolen en gang i uken. Denne oppgaven rullerer mellom alle foreldrene, og inntektene går tilbake til barnas miljø og diverse aktiviteter i og utenom skoletid. Spansk kulturfest, juleverksted, dugnader, fotballturneringer og diverse utflukter støttes av FAU med både penger og arbeidsinnsats. Hvert år bidrar FAU økonomisk slik at elevene kan reise på tur til en storby, til Marokko, Sevilla, Granada eller Cordoba.

VI MINNER OM FORELDRECAFÉ VED FAU-BUA HVER TIRSDAG ETTER SKOLETID.

VELKOMMEN!

Kiosken “FAU-bua” drives av foreldrene. Det er et sosialt samlingssted der foreldre og barn trives godt. Bua er åpen hver tirsdag.

Her har FAU styret (2021/22) kjøpt nye klasseballer og leker for overskuddet de tjente inn via FAU-bua.

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) for skoleåret 2023/24 består av følgende personer:

Leder: Lise Beate Whelan Steffensen

Foreldrerepresentanter:

1. trinn: Carina Sviggum Vaule

2. trinn: Terese Renee Esp

3. trinn: Magnus Køhn

4. trinn: Cecilie Strøm Karlsen

5. trinn: Cecilie Nesheim

6. trinn: Kristin Tanderø Brekke

7. trinn: Ciaran Carlin

8. trinn: Tone Elisabeth Grobæk Stjernqvist

9. trinn: Lise Steffensen

10. trinn: Eva Elisabeth Ottesen

En "åpen" faubod er et  etterlengtet syn, og når vi kommer nærmere følger det med en etterlengtet herlig duft av nystekte vafler.