Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

FORELDRENES ARBEIDSUTVALG
FAU

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

Gjennom arbeid i FAU blir du kjent med de andre foreldrene på skolen.

FAU er bindeleddet mellom foreldre og skole, og består av en klassekontakt og en vara fra hver klasse. FAU deltar aktivt i elevenes hverdag, organiserer aktiviteter og mye annet gøy. Har du barn på skolen, er du med i FAU og er en av de heldige som blir kjent med mange på og rundt skolen vår. Hvis du i tillegg tar et verv, får du være med å bestemme hva som skal skje, planlegge og fordele oppgaver. Ved skolen vår er vi avhengige av at alle foreldrene er med og bidrar litt, for å bygge et godt og inkluderende miljø.

FAU driver kafe på skolen en gang i uken. Denne oppgaven rullerer mellom alle foreldrene, og inntektene går tilbake til barnas miljø og diverse aktiviteter i og utenom skoletid. Spansk kulturfest, juleverksted, dugnader, fotballturneringer og diverse utflukter støttes av FAU med både penger og arbeidsinnsats. Hvert år bidrar FAU økonomisk slik at elevene kan reise på tur til en storby, til Marokko, Sevilla, Granada eller Cordoba.

VI MINNER OM FORELDRECAFÉ VED FAU-BUA HVER TIRSDAG ETTER SKOLETID.

VELKOMMEN!

Kiosken “Faubua” drives av foreldrene. Et sosialt samlingssted – hver tirsdag.

FAU er sosialt og hyggelig: -et sted foreldrene trives!

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) for skoleåret 2020/21 består av følgende personer:

Leder: Eva Elisabeth Ottesen

Foreldrerepresentanter:

1. trinn: Cecilie Myklebust

2. trinn: Nils Henrik Elde

3. trinn: Cecilie Myklebust

4. trinn: Sandra Røysland

5. trinn: Tomas Torgersen

6. trinn: Peter Skageberg

7. trinn: Eva Elisabeth Ottesen

8. trinn: Marianne Grønneflata

9. trinn: Marit Gjerstad og Elin Falkum

10. trinn: Anne Kristin Helgeland og Tanja Naglestad

DSC_0138