Ansatte

MØT VÅRE HØYT KVALIFISERTE LÆRERE OG ANSATTE

TRUDE E. JAHREN
REKTOR
rektor@dnsmalaga.com

HÅKON LØVOLL
ASSISTERENDE REKTOR /REKTORS STEDSFORTREDER, AVDELINGSLEDER 7. – 10. TRINN
haakon@dnsmalaga.com

MARIE CHRISTIN EIVOR CYGNEL
AVDELINGSLEDER 1. – 6. TRINN
marie@dnsmalaga.com

CATHRINE STEEN
KONTORSJEF
post@dnsmalaga.com

Kim

KIM FJELKING SLAATSVEEN
IT-ADMIN, KONTAKTLÆRER 10. TRINN,
kim@dnsmalaga.com

Petter

PETTER TRYGGESTAD
IT-ADMIN, TEAMLEDER U. TRINN
petter@dnsmalaga.com

Trygve

TRYGVE GULLESTAD FINTLAND
IT-ADMIN, FAGLÆRER
trygve@dnsmalaga.com

Linda

LINDA SAKSEIDE
KONTAKTLÆRER 1. OG 2. TRINN. TILLITSVALGT
linda@dnsmalaga.com

Vibeke

VIBEKE KÅBULAND
KONTAKTLÆRER 9. TRINN
vibekek@dnsmalaga.com

Hilde

HILDE RASMUSSEN
LEDER Spesialpedagogikk
hilde@dnsmalaga.com

Hilde

HILDE EIKLAND BERGSTRØM
KONTAKTLÆRER 8. TRINN
hildeb@dnsmalaga.com

Margrethe

MARGRETHE HEYN
TEAMLEDER 1. – 4. TRINN, FAGLÆRER
margrethe@dnsmalaga.com

Elisabeth

ELISABETH AARNES EIDSHAUG
KONTAKTLÆRER 3.- 4. TRINN
elisabeth@dnsmalaga.com

Magnus

MAGNUS GRØNENG LINSETH
KONTAKTLÆRER 7. TRINN
magnus@dnsmalaga.com

Gregorio

GREGORIO GAVITO
FAGLÆRER I MUSIKK, SPES. PED.
gregorio@dnsmalaga.com

Elin

ELIN PERSSON
KONTAKTLÆRER 6. TRINN
elin@dnsmalaga.com

Siri

SIRI CATRIN NYBAKK
KONTAKTLÆRER 5. TRINN
siri@dnsmalaga.com

Astrid

ASTRID SAXVIG
MILJØARBEIDER
astrid@dnsmalaga.com

DSC_0357

LUISA PALOMAR
FAGLÆRER I SPANSK
luisa@dnsmalaga.com

Susann

SUSANNE CANO FÄLTSKOG
FAGLÆRER I SPANSK OG ENGELSK
susanne@dnsmalaga.com

Mette F

METTE FINSRUD
MILJØARBEIDER 1. OG 2. TRINN
mette@dnsmalaga.com

Kristin

KRISTIN LYGRE AASEN
VERNEPLEIER OG MILJØARBEIDER
kristin@dnsmalaga.com

Malin

MALIN RINGHEIM
SPESIALPEDAGOG
malin@dnsmalaga.com

DSC_0046

ANETTE KLUNGTVEIDT KONTAKTLÆRER 3. – 4. TRINN
anette@dnsmalaga.com

Vennlig hilsen Nina, Markedsansvarlig for Den Norske Skolen Malaga

NINA CICILIE KAASIN SIMARUD
MARKEDSANSVARLIG, MILJØARBEIDER
nina@dnsmalaga.com

Silja

SILJA BOLSTAD
KANTINEMEDARBEIDER
silja@dnsmalaga.com

Salvadora

SALVADORA C. SAMPALO
KANTINEMEDARBEIDER

Josefina

JOSEFINA ORTEGA MORA
RENHOLD

JOSEMARIA

JOSÉ MARIA
VAKTMESTERTJENESTER
www.zenmantenimientos.com