Ansatte

MØT VÅRE HØYT KVALIFISERTE LÆRERE OG ANSATTE

TRUDE E. JAHREN
REKTOR
trude@dnsmalaga.com

GARD ANDRESEN
ASSISTERENDE REKTOR, AVDELINGSLEDER 7. – 10. TRINN
gard@dnsmalaga.com

HILDE RASMUSSEN
AVDELINGSLEDER 1. – 6. TRINN OG LEDER FOR SPES. PED. TEAMET
hilde@dnsmalaga.com

CATHRINE STEEN
KONTORSJEF
post@dnsmalaga.com

KIM FJELKING SLAATSVEEN
IKT-ANSVARLIG, KONTAKTLÆRER 9. TRINN, FAGLÆRER
kim@dnsmalaga.com

PETTER TRYGGESTAD
IKT-ANSVARLIG, KONTAKTLÆRER 7. TRINN, FAGLÆRER
petter@dnsmalaga.com

HÅVARD W. TORKEHAGEN
KOORDINATOR SPESIALPEDAGOGIKK
haavard@dnsmalaga.com

LINDA SAKSEIDE
FAGLÆRER I SPANSK, ENGELSK OG MUSIKK, TILLITSVALGT
linda@dnsmalaga.com

VIBEKE KÅBULAND
KONTAKTLÆRER 10. TRINN, FAGLÆRER UNGDOMSTRINNET

vibekek@dnsmalaga.com

MARIE CHRISTIN EIVOR CYGNEL
TEAMLEDER UNGDOMSTRINNET, KONTAKTLÆRER 8. TRINN, FAGLÆRER K&H OG ENGELSK
marie@dnsmalaga.com

Mette E

METTE ENGUM
KONTAKTLÆRER 1. TRINN
mettee@dnsmalaga.com

Margrethe

MARGRETHE HEYN
KONTAKTLÆRER 2. TRINN
margrethe@dnsmalaga.com

ELISABETH AARNES EIDSHAUG
KONTAKTLÆRER 3. TRINN, FAGLÆRER I NATURFAG

elisabeth@dnsmalaga.com

CAMILLA SKARE ULVATN
TEAMLEDER 1. – 7. TRINN, KONTAKTLÆRER 4. TRINN, FAGLÆRER I MATTE
camilla@dnsmalaga.com

MONICA MØRKVE WESØE
KONTAKTLÆRER 5. TRINN, FAGLÆRER MAT&HELSE
monica@dnsmalaga.com

KARETHE NEDREBØ EIDE
KONTAKTLÆRER 6. TRINN, FAGLÆRER ENGELSK OG DANS
karethe@dnsmalaga.com

BERET VORREN
RÅDGIVER OG FAGLÆRER PÅ UNGDOMSTRINNET
beret@dnsmalaga.com

INGVILD AUGESTAD SYVERSEN
FAGLÆRER I SPANSK, SPESIALPEDAGOG
ingvild@dnsmalaga.com

LUISA PALOMAR
FAGLÆRER I SPANSK
luisa@dnsmalaga.com

SUSANNE CANO FÄLTSKOG
FAGLÆRER I SPANSK OG ENGELSK
susanne@dnsmalaga.com

Mette F

METTE FINSRUD
MILJØARBEIDER 1. OG 2. TRINN
mette@dnsmalaga.com

Kristin

KRISTIN LYGRE AASEN
MILJØARBEIDER
kristin@dnsmalaga.com

Aileen

AILEEN BØYUM
SPESIALPEDAGOG aileen@dnsmalaga.com

ANETTE KLUNGTVEIT
FAGLÆRER MELLOMTRINNET

anette@dnsmalaga.com

NINA CICILIE KAASIN SIMARUD
MARKEDSANSVARLIG, MILJØARBEIDER
nina@dnsmalaga.com

SILJA BOLSTAD
KANTINEMEDARBEIDER
silja@dnsmalaga.com

SALVADORA C. SAMPALO
KANTINEMEDARBEIDER

JOSEFINA ORTEGA MORA
RENHOLD

LINN THERESE BAKKEN
MILJØARBEIDER
linntherese@dnsmalaga.com

STIG LØKKEN
MILJØARBEIDER OG FYSISK AKTIVITET
stig@dnsmalaga.com

JOSÉ MARIA
VAKTMESTERTJENESTER REPRESENTANT FRA
www.zenmantenimientos.com