Ansatte

MØT VÅRE HØYT KVALIFISERTE LÆRERE OG ANSATTE

TRUDE E. JAHREN
REKTOR
trude@dnsmalaga.com

HILDE RASMUSSEN
ASSISTERENDE REKTOR
hilde@dnsmalaga.com

CATHRINE STEEN
KONTORSJEF
post@dnsmalaga.com

METTE SIMENSEN
SPESIALPEDAGOG OG MUSIKKLÆRER
mettes@dnsmalaga.com

KIM FJELKING SLAATSVEEN
IKT-ANSVARLIG, FAGLÆRER
kim@dnsmalaga.com

PETTER TRYGGESTAD
FAGLÆRER, IKT-ANSVARLIG
petter@dnsmalaga.com

ØRJAN RASMUSSEN
FAGLÆRER, IKT-ANSVARLIG
orjan@dnsmalaga.com

LINDA SAKSEIDE
FAGLÆRER I SPANSK, TILLITSVALGT
linda@dnsmalaga.com

KURT ROBERT ERIKSEN 
KONTAKTLÆRER 7. TRINN, TEAMLEDER BARNETRINNET, RÅDGIVER
kurt@dnsmalaga.com

MARIE CHRISTIN EIVOR CYGNEL
KONTAKTLÆRER 8. TRINN, TEAMLEDER U. TRINN
marie@dnsmalaga.com

Margrethe

MARGRETHE HEYN
KONTAKTLÆRER 1. og 2 TRINN
margrethe@dnsmalaga.com

Mette E

METTE ENGUM
FAGLÆRER 1. og 2. trinn
mettee@dnsmalaga.com

MONICA MØRKVE WESØE
KONTAKTLÆRER 4. trinn
monica@dnsmalaga.com

MARTHE SKAHJEM
KONTAKTLÆRER 3. TRINN.
marthe@dnsmalaga.com

CAMILLA SKARE ULVATN
KONTAKTLÆRER 5. OG 6. TRINN
camilla@dnsmalaga.com

MARI HOBBEL
FAGLÆRER
mari@dnsmalaga.com

KARETHE NEDREBØ EIDE
KONTAKTLÆRER 9. TRINN, VALGFAG INNSATS FOR ANDRE
karethe@dnsmalaga.com

VIBEKE KÅBULAND
KONTAKTLÆRER 10. TRINN
vibekek@dnsmalaga.com

LUISA PALOMAR
FAGLÆRER I SPANSK
luisa@dnsmalaga.com

SUSANNE CANO FÄLTSKOG
FAGLÆRER I SPANSK OG MAT & HELSE
susanne@dnsmalaga.com

Mette F

METTE FINSRUD
MILJØTERAPEUT, VERNEPLEIER
mette@dnsmalaga.com

NINA CICILIE KAASIN SIMARUD
MARKEDSANSVARLIG, SKRIBENT OG ASSISTENT
nina@dnsmalaga.com

Johan

JOHAN SANDNES
ASSISTENT OG FYSISK AKTIVITET
johan@dnsmalaga.com

STIG LØKKEN
ASSISTENT OG FYSISK AKTIVITET
stig@dnsmalaga.com

SILJA BOLSTAD
KANTINEMEDARBEIDER
silja@dnsmalaga.com

SALVADORA C. SAMPALO
KANTINEMEDARBEIDER
scorpio-691@hotmail.com

Walter

WALTER MIRANDA
VAKTMESTER
walther@dnsmalaga.com

JOSEFINA ORTEGA MORA
RENHOLD

LENA MAGNUSSEN
FAGLÆRER
lenam@dnsmalaga.com