Reklamefilm og Brettspillproduksjon

Sjokoladeprosjektet – et omfattende, rikt læringsprosjekt på Den Norske Skolen Malaga. Hvorfor gjør vi dette? Jo, fordi læring skal vare. Med praktiske læringsprosesser hektet på virkeligheten, lærer elevene på en slik måte at kunnskapen blir logisk, konkret og lettere forankret.

Sjokoladeprosjekt-elevene på 8. trinn jobber nå med læringsmål innen kommunikasjon og reklame, hentet fra norsk og samfunnsfag. Oppgaven går ut på å lage reklamefilm for sjokolade, eller sjokoladeprosjektet. I Kunst og håndverktimene utarbeider elevene egne brettspill via prosjektet.

Kameravinkling er viktig, og filmskaperne prøver ut både fugle- og froskeperspektiv. Ved å ligge på bakken og filme oppover ser det ut som barnet faller lengre.

Reklamefilm

Elevene stod fritt til å velge å reklamere for selve skoleprosjektet eller en valgt type sjokolade. Kanskje kunne sjokoladen selge prosjektet? I oppgaveteksten er det beskrevet en framdriftsplan fra idemyldring via virkemidler, storyboard til ferdig produksjon. Alle fasene i arbeidet skal presenteres, sammen med oppgavefordeling og utførelse.

– Det viktige her er prosessen, forteller lærer Vibeke Kåbuland. -Etter filmen er levert, skal gruppene vurdere hverandres arbeid, og lage en sluttrapport der de individuelt redegjør for hva de har gjort, ment og tenkt. Så kan vi kanskje gjøre det en gang til og lære mer.

Før oppgaven ble gitt gjennomgikk lærer Vibeke Kåbuland forskjellige typer reklamefilm, og analyserte dem sammen med elevene. Hva er en livsstilsreklame? Hva med bruk av humor? Hva vil du at den som ser reklamen skal føle og dermed gjøre? De fikk et innblikk i virkemidler, effekter, argumenter, kameravinkler, lydeffekter og fargebruk.

Reklamefilmene er satt litt på spissen, og bærer preg av å være laget litt mer for læring enn for selve salgseffekten. To av gruppene valgte en sunn, mørk sjokolade og helse som argument for å velge akkurat denne. En av disse tok også med selve sjokoladeprosjektet, og argumenterte for hvorfor det var bra. Den tredje gruppa lagde en reklamefilm om en meget smakfull sjokoladevariant som trøster og får barn til å føle seg bedre. Alle gruppene er over i redigeringsfasen, og har snart filmsnuttene ferdig. Vil du se? Vi håper å få tillatelse til å legge dem ut her så fort de er ferdige 😉

En liten skuespiller kommer for oppdrag. Han skal falle og slå seg, og trøstes med sjokolade!
Disse gutta skal selge en sunn sjokolade, og bruker kropp som virkemiddel. For å illustrere utviklingen har skuespilleren på seg en sumobryter drakt under opptak av "før" bildene. Reklamen skal vise hvor mye sunnere man blir om man bytter ut vanlig sjokolade med reklamemakernes variant.
Direkte fra studio. Denne gruppa har filmet en slags nyhetssending med et intervjuobjekt "sannhetsvitne" en medelev fra prosjektet. Filmingen har foregått med et grønt bakteppe "green screen" som de videre har brukt til å redigere inn et kult nyhetsstudio.
Brettspillene tar form. Denne typen oppgaver gir mening og arbeidsinnsatsen er god.

Brettspill

Også dette prosjektet tar for seg en type produksjonsarbeid man kan ende med å skulle utføre i arbeidslivet som voksen. I læringsmålene for brettspilloppgaven kan man lese om produkt, idé, design, form, funksjon, prototyper, reklame og bruksanvisninger. Pensum både fra norskfaget og samfunnsfag, i tillegg til kunst- og håndverksfaget, er bakt inn denne oppgaven. Noen tanker om produksjon, miljø og bærekraftig utvikling må man også tenke på. Arbeidet med prototypen har kurs for landingsstripa, i stødig fart og lander på tid.

Læringsmål:

●bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser ● stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer ● designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon ● beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare ● samtale om hvordan urfolk og andre kulturer har påvirket og inspirert ulike designuttrykk ● beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping ● lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk

Det er mye arbeid med en slik oppgave, og elevene må jobbe godt for å få det ferdig.
Farger, lek og spenning. Her har vi en av nyoppfinnelsene "Trøndermonopol"
Brikker, billetter, sjettonger og bruksanvisning. Gullbilletter inspirert av Willy Wonka, sjokolasebønner og nonstop-lignenede ludo. Det er kreative ting på gang her.