På læringsreise i Europa

En læringsreise om Europa; Fem viktige lands kultur og historie er nøye gjennomlevd via praktisk og tverrfaglige tilnærming. Gjennom spennende innfallsvinkler, skuespill, film, matlaging, reiseplanlegging og faktapresentasjoner har elevene lært om språk, matkultur, historie, geografi og attraksjoner i Italia, Tyskland, England, Portugal og Frankrike.

Tradisjonsrike matretter fra Europas hjørner - Sjettetrinn delte sine mat- og helsetimer med femtetrinn så alle kunne ta del i matlagingen.

-Prosjektet er et tverrfaglig prosjekt om Europa med kompetansemål fra fagene samfunnsfag, naturfag, norsk, engelsk, KRLE, kunst &håndverk, mat & helse og matematikk, forteller kontaktlærer Camilla Skare Ulvatn. I samarbeid med faglærer Linda Sakseide og Ørjan Rasmussen har hun utformet den rike oppgaven, som elevene har jobbet med de tre første ukene etter nyttår.

-Hovedmålet var å kunne samhandle med og møte andre mennesker med forståelse for deres kultur og historie. Samarbeid var også et viktig tema som vi jobbet mye med – det å bli enige, fordele oppgaver og gjøre kompromiss ble viktig for å få til prosjektet på en god måte, forteller Camilla.

Elevene ble delt inn i fem grupper på tre og tre, som fikk hvert sitt land som de skulle jobbe tverrfaglig med: Italia, Tyskland, England, Portugal og Frankrike. Elevene skulle «reise» til hvert sitt land og fikk i oppgave å finne flybilletter, hotell, severdigheter, transport og sette alt dette inn i et budsjett i numbers. Dette skulle presenteres (på valgfri måte) for klassen. Mange brukte keynote eller clips til dette.

Her ser dere en faktabrosjyre om Portugal. Disse skulle være skrevet og dekorert for hånd.
Kreative og digitale innfallsvinkler til læringsprosessen er en god miks for forankring av kunnskap.
Tre stolte gutter har laget en modell av London Bridge.

Med variert innfallsvinkler, praktiske, digitale og kreative læringsverktøy, skulle elevene gjennomføre følgende læringsaktiviteter:

  • -Utarbeidelse av faktabrosjyrer (kunst og håndverk) om hver sitt land (der de har med fakta som hovedstad, innbyggertall, kjent mat, språk, valuta, flagg og lignende).
  • Fremførelse av en samtale på språket som de snakker i landet (de fleste spilte skuespill som de filmet med “greenscreen” og viste frem i clips eller iMovie)
  • Redegjørelse for en historisk begivenhet fra landet (mange spilte skuespill på engelsk – har jobbet med dette i engelsktimen – de filmet i etterkant med greenscreen og viste frem i clips eller iMovie)
  • Geografiske fakta om landets største religioner – ble presentert på plakat, i clips eller i keynote
  • En modell av et kjent landemerke (laget av leire, lego og andre materialer i kunst og håndverk)
  • En matrett fra landet (5.klasse fikk være med i sjetteklasses mat- og helse timer slik at eller gruppene fikk lage en matrett fra sitt land. Det ble ratatouille Frankrike), pizza (Italia), bacalao (Portugal), Bratwurst (Tyskland) og Fish and chips (England).

Underveisvurdering

-Vi har jobbet med tilbakemeldinger og underveisvurdering gjennom hele prosjektet slik at elevene har hatt mulighet til å endre på og forbedre arbeidet sitt fortløpende. Som avslutning fikk alle et skjema der de skulle skrive ned hva de lærte, og hva de likte ved de andre gruppenes presentasjoner. – Og nyttige tilbakemeldinger fra lærerne, avslutter Camilla.