Peiling på familieøkonomi

Nei, de skal ikke ta over pengestyringen hjemme. Men inspirert av Tv-serien “Teenage Boss” har tiendetrinnselevene ved Den Norske Skolen, Malaga fått i oppdrag å ta et dypdykk i familiens økonomi for å lære om utgifter og inntekters balanse, budsjett og regnskap.

-Oppgaven skal løses på familiens premisser, og det er greit hvis foreldrene dine ikke ønsker at du skal ha fullt innsyn, påpeker mattelærer Vibeke Kåbuland. -Målet er å lære hva man må tenke på uke for uke, måned for måned. Se på familiens levekostnader, inntekter og utgifter.

Vibeke viser frem et bilde på storskjermen, som viser at i Norge er familiene vesentlig dårligere enn spanjolene når det gjelder budsjettering og kontroll over familieøkonomien. Undersøkelsen viser at bare 26% av norske familier har kontroll på utgifter og inntekter. Klassen diskuterer hva som kan være årsaken til dette. Er vi for rike? Sammenlignet med svenskene ligger også nordmennene under på privat økonomikontroll. Kan det være fordi vi har så gode velferdsordninger?

Budsjett – og regnskap

Engasjement og diskusjon mangler det ikke på i denne tiendetrinnsgjengen, og alle gir uttrykk for at de ser at det er viktig å kunne noe om dette. Hva er forskjellen på et budsjett og et regnskap? Hvilke utgifter har en familie? Hvor mye bruker familien på mat, klær, hus og strøm. Hva med forsikringer? Kos og underholdning? Lån og renter?

Vibeke gjennomgår læringsmålene. Etter en økt som denne kan kanskje ungdommene bidra til at familiens økonomi blir enda mer oversiktlig? Innsyn i økonomistyring er viktig å ha med seg ut av ungdomsskolen, mener Vibeke, som forteller at hun selv ikke fikk denne kompetansen før mye senere i livet.

Postene på oppgaveskjemaet er mange, og kriteriene er klare. For å få en høy måloppnåelse er det mye som må med. Særlig matbudsjettet vil Vibeke at elevene skal mene noe om. -Hvis du skal ta med deg biff og brus til en fest. Hva får man for 200kr? Etter oppgaven er levert er det nemlig dette som er viktig: Å ha peiling.

-Ta en samtale med de hjemme allerede i dag, oppfordrer Vibeke, som vil være tett på og gi underveisvurdering slik at alle får med seg det viktigste. Vi skal ikke offentliggjøre noe av dette for hverandre, men dere får presentere hva dere har lært til meg, så jeg ser at dere har forstått og kan ta kontroll, avslutter Vibeke. Så velger klassen seg en episode til av “Teenage Boss” som de ser sammen for ytterligere inspirasjon.