Et drivhus for kompetansevekst

I forbindelse med skolens satsing på undervisningsteknologi og overgang til implementeringen av prosjektbaserte læringsstrategier, har skolen hatt besøk av to flinke entusiaster fra Kikora. I tråd med fagfornyelsen som trer i kraft i 2020, er Den Norske Skolen, Malaga godt igang med å snu skolestrukturen. Med utvidet bruk av prosjekter som innbefatter læringsmål fra flere fag, løsrives undervisningen mer fra lærebøkene og har et klarere fokus på kompetansen elevene sitter igjen med. Gjennom prosjektene hentes kompetansemålene inn i en helhet, og blir satt i sammenheng med hverandre, noe som resulterer i at elevene får et varig kunnskapsutbytte og rikere evner til refleksjon. Verden er ikke inndelt i fag, og skolen går i samme retning.

Torsdag og fredag før påske har skolen hatt besøk av Mattekjendis og oppgaveforfatter Hanan Abdelrahman og fagdidaktisk rådgiver Simen Spurkland fra Kikora. Kikora er et team på 24 mattelærere som er leverandører av et av Norges mest populære digitale læremidler innen matematikk. I selskapet jobber det både teknologer og pedagoger, som sammen står for utviklingen av oppgaver og funksjonalitet i læremiddelet, som er fullt på høyde med Campus inkrement. Kikora står nå på startstreken for årets Matte Maraton, og inviterer til deltagelse. 

Hanan, som også er gründeren bak Matematikkhjelperen, og brennende opptatt av matematikk, holdt først en økt for elevene våre. Der viste hun fram og testet ut noen engasjerende og aktive problemløsningsoppgaver med dem (egen reportasje om dette kommer fra deltagerne). Etterpå ble hun med prosjektlederen i Sjokoladeprosjektet, Kim Slaatsveen, og erfarte hvordan den Norske Skolen, Malaga jobber med dette tverrfaglige prosjektet. Sjokoladeprosjektet er nå aktivt igang med byggingen av drivhuset i skolens bakhage, der elevene skal dyrke kakaoplanter. Hanan ble mektig imponert av alt hun så et hun formidlet denne tilbakemeldingen til sine kolleger:

Litt om Sjokoladeprosjektet – et drivhus for kompetansevekst

Prosjektet Hanan så noen leksjoner av i praksis, Sjokoladeprosjektet, tar for seg alt fra dyrking, konstruksjon av drivhus, programmering av vanningssystemer, reklame, bærekraftig utvikling, skriftlig arbeid, språk, matte og kjemi. En stor mengde læringsmål fra alle fag er flettet inn satt sammen i en praktisk og realistisk kontekst. Gruppa er nå igang med å bygge drivhuset de tidligere har konstruert og laget modell av. De har også programmert styringsprogrammer for vanning og temperaturkontroll. På betongen foran Hanan var det en elev som knekket koden om Pytagoras, ved hjelp av planker og vinkler. 

På alle trinn på Den Norske Skolen, Malaga foregår det aktiviteter og prosjekter som gjennom utvidet kreativitet og rike oppgaver sikrer en bedre helhetlig forståelse og varig læringsutbytte. God, meningsfylt underveisvurdering og tett dialog med elevene skal gradvis redusere bruk av karakterer og hyppig testing.

 

Utvidet bruk av teknologi

På Den Norske Skolen, Malaga, får alle elever en iPad som læringsstøttende verktøy i til skolearbeidet, både eget arbeid og i klasserommet . I tillegg har alle klasserom apple-tv, og skolen har eget teknisk utstyr for programmering, koding og 3d-printing. Simen Spurkland leverte mange kjerneaktuelle tips og erfaringer rundt teknologisatsning i skolen, og viste frem eksempler hvordan man i matte, musikk og samfunnsfag kunne levere elevvennlig undervisning i tekniske omgivelser. Skolen  står foran en revolusjon vi er med på å skape, formidlet han.

Hanan følger med imens elevene og snekkeren Daniel Wesøe kapper materialer og planlegger byggingen av drivhuset
"Tverrfaglighet i sin vakreste form" var ordene Hanan Abdelrahman Matteguru) brukte på sin egen Instagram etter å ha fått en innføring om sjokoladeprosjektet da hun besøkte Den Norske DSkolen, Málaga
Kikora hadde en læringsøkt med elevene basert på oppgaver fra deres læringsbase. (Det kommer et eget referat fra denne økta)

Omvendt undervisning og bevisst leksebruk

Den Norske Skolen, Malaga, er en leksebevisst skole; det aldri gis lekser for leksenes skyld. Det betyr at leksetrykket blir lettere, men også at det er hjemmearbeid elevene må utføre i forbindelse med forberedelse til undervisningen, lesetrening og annen øving der dette er nødvendig. I noen fag må man øve, for eksempel i språkfagene. I matematikk er leksen kanskje å se en undervisningsfilm på 15 minutter, som forberedelse til timen, og krysse av for om de forstod innholdet og gi tilbakemelding om hva som var vanskelig. Denne formen for omvendt undervisning frigjør tid slik at det blir mer tid til hjelp med løsing av oppgaver på skolen med kvalifisert hjelp av lærer. Allerede i 2016 var skolen vår igang med å bygge erfaring og prøve ut denne metoden, som har vist seg å gi bedre læringsutbytte for langt flere enn ved tidligere læringsmetoder.

Med på læringskontrakten

Simen Spurkland er ikke tilhenger av å bruke Campus Inkrement så mye, og viste i sitt foredrag eksempler på hvordan man kan finne riktige innfallsvinkler og inspirere elevene til å ta eierskap i læringsprosessene. -Elever har flere terskler for mestring, og lærer på forskjellige måter. Det handler om å få elevene med på læringskontrakten, sier han. -Gi elevene kred for å ha prøvd og feilet, ikke bar for å ha levert riktig svar. Simen gir heller ingen lekser, hvis elevene hans har levert forventet produkt i skoletiden, og gjennom eierskapet til eget arbeid vet de selv når de må hjem å øve.

«Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer.

Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative»

(Sitat Utdanningsdirektoratet)

Nivådelt undervisning i basisfagene

Den Norske Skolen, Málagas lærere er inndelt i samarbeidende faggrupper. Det vil si at alle mattelærere som underviser på ungdomstrinnene, har undervisning samtidig og kan tilby et bedre undervisningsopplegg basert på elevenes nivå og ikke like mye på alder. Elevene deles inn i  midlertidige og fleksible arbeidsgrupper, og læringen tilpasses gruppens elevers individuelle behov, enten de trenger mer å utfordre seg på, eller mer trening før neste steg.

Spesielt ser elever i ungdomsskolen at de opplever god, faglig vekst hos oss. Mye fordi vi måler og tilpasser undervisningen i basisfagene, så elevene kontinuerlig opplever utfordringer tilrettelagt sitt eget nivå.

Gjensidig imponert

Kikora imponerte og leverte en solid inspirasjonsdose til alle deltagende lærere og elever, akkurat som Den Norske Skolen, Malaga og Sjokoladeprosjektet imponerte foredragsholderne, og lover å følge hverandre for felles vekst og kompetanse inn i skolerevolusjonen.