Nettvettfilmer

Godt nettvett, hva er det? Å holde oversikt og ha full kontroll kan være vanskelig i et internettsamfunn som utvikler seg i et forrykende tempo. Nye apper og plattformer utvikler seg stadig, og våre barn og ungdommer er ekspertene. Den beskyttende generasjon strever med å holde følge. Derfor er det viktig at ekspertene våre, altså elevene selv, har sunne og ansvarlige holdninger, utviser forsiktighet og tar forholdsregler.

Hvert år får alle våre elever undervisning i godt nettvett i form av holdningsskapende aktiviteter og undervisning. Spesielt viktig er det for elever som deltar i sosiale nettverk, å vite hvordan de tar vare på hverandre og passer på at ingen blir utsatt for mobbing. Grupper med tiendetrinnselever har laget egne opplysningskampanjer om nettvett, og flere tok for seg nettopp dette temaet.

10. trinn fikk lage egne filmer om nettvett. Spesielt nettmobbing var et viktig tema for filmskaperne.

Den Norske Skolen, Malaga er en skole som ønsker å ligge langt fremme på bruken av læringsteknologi. Vi bruker i tillegg internettkanaler i markedsføringen og distribuerer bilder og videoer av elevene våre, samt deler elevarbeider og bilder elever og lærere har tatt. Vi håndterer dette med å innhente skriftlige tillatelser fra foresatte, og passer på at de vi ikke har dekning for heller ikke blir disponert. Elevene vet at de ikke får ta bilder eller bruke bilder av medelever uten å spørre om det er greit. All bruk av sosiale medier i skoletiden er forbudt.

Husk alltid: Det er skolens kanaler som innehar fototillatelsen, og rettighetene til bildene. Det er ikke lov å laste ned, kopiere og sende bilder på private kanaler av barn og ungdom uten å innhente tillatelse fra alle personene på bildet.