Ledig stilling som Lærer

Den Norske Skolen, Malaga søker undervisningspersonell til flere midlertidige stillinger for skoleåret 2018-2019. Lærere med fordypning i eller tilleggsutdanning i norsk, engelsk, spansk, kroppsøving, praktisk-estetiske fag og spesialpedagogikk vil bli prioritert.

Vi søker

Undervisningspersonell

i midlertidige stillinger for skoleåret 2018/2019

 

Den Norske Skolen, Malaga er en norsk, privat grunnskole som ligger på den Spanske solkysten i Benalmadena kommune ca. 15 minutt vest for Malaga, Costa del Sol. Ved Den Norske Skolen, Malaga møter elevene en skolehverdag som tar vare på den enkelte elevs behov og tar ansvar for elevenes personlige utvikling, faglig og sosialt. Skolen har kun høyt kompetente lærere som forholder seg både til moderne, godt dokumenterte undervisningsmetoder og god tradisjonell pedagogikk, for å sikre et best mulig framtidsrettet skoletilbud. I tillegg tilbyr Den Norske Skolen, Malaga en fremoverlent satsing på ny teknologi i undervisningen, spansk språkopplæring og daglig fysisk aktivitet.

Skolen har i dag ca 110 elever og 30 ansatte.  Vi søker etter engasjerte og dyktige lærere og  spesialpedagoger til vår skole som både kan bidra til å videreutvikle det faglige miljøet og foredle det gode læringsmiljøet til lærerne og elevene ved Den Norske Skolen Malaga .

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid med utvikling av vurderingspraksis i tråd med prinsippene for vurdering for læring
 • Tydelig og systematisk klasseledelse
 • Bevisst arbeid med å etablere gode relasjoner i klassen og med elever
 • Bred, formell fagkompetanse
 • Allmennlærerutdanning med undervisningskompetanse fra fortrinnsvis 1. – 10. klasse eller 5. – 10. klasse
 • God erfaring med bruk av iPad i undervisningen
 • Svært gode norskspråklige ferdigheter, skriftlig og muntlig
 • Vi ønsker også en spesialpedagog med erfaring fra arbeid med barn med ulike funksjonshemminger til vår tilrettelagte avdeling.

 

Lærere med fordypning i eller tilleggsutdanning i norsk, engelsk, spansk, kroppsøving, praktisk-estetiske fag og spesialpedagogikk vil bli prioritert.

 

Personlige egenskaper

 • Fleksibel, tilpasningsdyktig og endringsvillig
 • Høy motivasjon for nye utfordringer og egenutvikling
 • Verdsetter verdien av samarbeid og felleskap og bidrar aktivt i kollektive prosesser

 

 • Forholder seg lojalt til kollektive beslutninger
 • Kan arbeide selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet
 • Aktiv bidragsyter i det sosiale miljøet på arbeidsplassen

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Søknadsfrist: 02 .03.2018

 

Søknadsskjema og info om skolen finner du på vår skolens hjemmeside: www.dnsmalaga.com og sendes til post@dnsmalaga.com.

Ikke send attester, disse ettersendes ved behov. Vi ber om forståelse for at søknadspapirer ikke vil bli returnert.