Lærerstudenter i praksis

Studentene fra Høgskulen i Volda er inne i sin siste uke i praksis på Den Norske Skolen, Málaga. Her får du møte dem, og ta del i deres tanker rundt skolen, og høre deres ærlige tilbakemeldinger til elevene og lærerne.

Om skolen forteller lærerstudentene om mange positive opplevelser, og trekker fram mange høydepunkter. I tillegg har det (heldigvis) vært opplevelser som har utfordret dem og resultert i viktig lærdom. På spørsmålet om de kan fortelle om en hendelse eller oppgave de lærte noe ekstra av, mangler det ikke på ærlige svar. Ved flere anledninger fikk de brynet seg på noen sanne utfordringer i læreryrket.

Kort diskusjon

-En hendelse som virkelig skiller seg ut er da jeg hadde en naturfagstime i 5.trinn., forteller Ida. Her skulle elevene lære om skjelettet. -I undervisningen stilte jeg et åpent spørsmål som var «Hva hadde skjedd om vi ikke hadde skjelett i kroppen?». Denne klassen er virkelig nysgjerrig og ambisiøs, hvilket gjør det utrolig gøy å høre hva de har å si om ting. Likevel er det også her det skjærer seg, for jeg er ikke en naturfagslærer, og innehar nokså lite kunnskap om skjelettet, innrømmer Ida. -Klassesamtalen jeg holder blir derfor svært kort, for det blir vanskelig for meg å drive samtalen videre og bidra med faglig kunnskap. Å være lærer i et fag en ikke har er utfordrende, men også noe som er svært normalt i ute i praksis. Dette er en erfaring jeg kommer til å ta med meg videre.

Utfordrende mattetime

-Når vi skulle ha skuleovertaking hadde vi planlagt dagen nøye og visste kva vi skulle gjere i kvar time, og i matematikk skulle vi jobbe med brøk, forteller Siara. Dette var også min første matte time med 7. klasse. Her fekk eg verkeleg kjenne på korleis det er å måtte endre på planane sine der og då og ta det på sparket! -Det som vart ein utfordring, som eg ikkje var klar over før timen starta, er at nokre elevar i 7. klasse har matte med 6. klasse og nokre elevar i 6. klasse har matte med 7. klasse. Dette er ikkje eit problem i seg sjølv, men denne dagen, der alt var annleis, hadde 6. klasse alt hatt matematikk tidlegare på dagen. Det betydde at eg hadde elevar i klassa som ikkje jobba med det same. Her måtte eg snakke med elevane om korleis vi skulle løyse det og kva dei to ulike gruppene hadde arbeida med tidlegare. Det enda heldigvis godt og det vart ein svært kjekk time. Eg tar med meg vidare frå denne timen korleis planar ein har brukt fleire timar på kan endrast på sekund og at ein må vere løysningsorientert og open for nye mogelegheiter.

Språkets makt

På spørsmålet om hva som ble en utfordring, nevner Kristoffer at elevene veksler mellom språk, og hvordan det virker inn på den som ikke forstår. -Noen elever kan flytende spansk, og derfor lett å snakke bak ryggen til oss studenter uten at vi skjønner hva de sier. Dette synes jeg var utfordrende fordi jeg fikk ikke den oversikten som jeg ville ha. Siden dette er noe som faller elevene ved skolen naturlig, er det vanskelig å avvende dem med dette, men jeg likte å blande meg inn likevel for at de kanskje neste gang skal inkludere alle ved å snakke norsk.

Kaos i papp og lim

Tuva  og Eli Merete, synes skoleovertakelsen første fredagen var ganske intens og utfordrende. -Vi følte nok litt på at det ble litt slengt på oss uten all verden med informasjon i forkant, men vi valgte å ta det som god erfaring og læring. Dagen gikk i ett, og vi kunne merke at selv med to voksne i klasserommet, så var det ikke alltid lett å holde styr på alle sammen, forteller Tuva. Vi fikk virkelig prøvd oss, og det viste oss virkelig hvor varierende en lærers hverdag kan være. -I K&H timen skulle elevene skulle lage egne hus av pappesker, tilføyer Eli Merete. -Dette ble en svært lærerik opplevelse, da det nok ikke ble like enkelt som vi kanskje hadde sett for oss. Litt kaos måtte det bli, med limpistoler, tapetkniver, store pappesker og maling. -Timene med K&H var nokså kaos, men det ble vi betrygget med at det også kunne være med lærer Linda tilstede, forteller Tuva. En erfaring rikere ble vi i hvert fall, konkluderer Eli Merete.

Nyttig og kjekt

Eline synes også skoleovertagingen var mest nyttig, men hun hadde eldre elever og fikk en helt annen erfaring. -Det eg synst var særlig kjekt var å få prøve seg på skuleovertaking, sier hun. -Gjennom skuleovertakinga fekk vi prøve oss på å ha ansvar for ei elevgruppe utan ein praksisveiledar tilstades. Det var ei nyttig erfaring å ta med seg vidare og ein blei meir sjølvstendig som lærar og fekk prøve “å stå på eigne bein” gjennom skuledagen.

Opplevelser i hopetall

Akkurat disse ukene som studentene har hatt praksis, har det vært tettere med annerledesdager enn noen gang. Det gav studentene ekstra uttelling. -Under oppholdet har vi fått vært med på stranddag, noe som kan være sjeldent å finne i Norge, men også campingtur til El Chorro, forteller Ida. Dette har bydd på undervisning utenfor klasserommets fire vegger, og jeg sitter igjen med en positiv opplevelse med grundig planlegging i bunn. Mye variert undervisning og en svært lærerik praksisopplevelse, sier hun.

Eline ble også begeistret for kantineløsningen og bruken av læringsstøttende teknologi.

-Kantina trur eg har mykje å bety for sosialt samhald og inkludering på skulen. Måltida er veldig gode og lagar eit sosialt fellesskap eg gjerne sett at fleire skular i Noreg kunne skapt gjennom eit slikt tilbod. Det er også veldig flott bruk av teknologi på denne skulen. Sjølv om dei fleste andre skular i dag også har ei digital enheit til kvar elev, synst eg denne skulen er veldig flink til å nytte ulike digitale læringsressusar didaktisk, for eksempel gjennom NearPod og det digitale læreverket Skolen min. Eg synst også det er flott at det er lite reglar ved skulen, og minimalt med vurdering i form av karakterar undervegs i skuleåret, roser Eline.

-Får man sjansen til å ha praksis hos Den Norske Skolen i Malaga, må man ta den og eg har ikkje angra eit sekund, sier Siara. -Det har vert svært lærerikt og eg sitt igjen med mange gode minner. Eg har fått møte mange elevar og lærarar med ulike bakgrunnar og fått oppleve både spansk og norsk kultur.

Om studente, veileder og arbeidsfordeling:

Tuva Skogli og Eli Merete Warvik skal bli grunnskolelærer for 1. – 7. trinn, og studerer fagene Matematikk, norsk, engelsk og KRLE. Tuva skriver også på en master i spesialpedagogikk. Begge har praktisert undervisning sammen med barnetrinnet, under veiledning av Linda Sakseide.

Kristoffer Volden tar master i matematikk, og studerer samfunnsfag og kroppsøving. Han har undervist 9. trinn, under veiledning av Petter Tryggestad. Eline Nordhagen har også vært med i undervisning for hele ungdomstrinnet, og har blitt veiledet av Petter Tryggestad og Helene Karlsen Sunde, i samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg . Eline skal bli lærer i mellom- og ungdomstrinnet, i norsk, samfunnsfag og spesialpedagogikk.

Ida Tamminen har hovedsaklig praktisert på mellomtrinnet, i norsk, gym, naturfag og engelsk. Hun studerer norsk, engelsk og spesialpedagogikk. Siara van Hesik Førde studerer for å bli lærer i matematikk, engelsk og spesialpedagogikk, og har vært mest sammen med 7. og 8. trinn, der hunn har undervist i engelsk og naturfag. Begge har fått jobbe sammen med veileder Magnus Linseth

Mye på hjertet.

Alle studentene hadde veldig mye på hjertet når de fikk spørreskjemaene for dette intervjuet. Hvis du vil lese alle deres uredigerte tilbakemeldinger til skolen, elevene og veilederlærerne, samt hva de har opplevd på fritiden, finner du det her:

Norskeskolen