Besøk hos Nordiska Rotarianer, Marbella

Rektor på skolen vår, Trude Jahren, besøkte fredag den nordiske Rotarygruppen i Marbella. Hun var invitert til lunsj og holdt et miniforedrag for medlemmene, omhandlende skolen, dens filosofi og satsningsområder.

Trude ble introdusert av Rotaryklubbens President, Folke Klint, og startet foredraget med å fortelle litt om seg selv og rollene hun har hatt i skolen gjennom sin yrkeskarriere. Farget av sitt nylige møte i hos Den Norske Ambassaden redegjorde hun videre for noen av skolens utfordringer ved å drive skole i sonen mellom det norske og det spanske lovverket. At skolen inneværende år har bidratt til endring av det norske lovverket i henhold til språkopplæringen høstet stor applaus fra tilhørerne.

Den Norske Skolen har 30 års jubileum i år, og skolens enorme vekst i elevantall de siste ti årene var også punkter på agendaen, før praten gikk livlig videre om skolens filosofi og satsningsområder. -Dere er hjertelig velkommen til å besøke oss og spise lunsj med elever og lærere mellom klokka elleve og tolv, inviterte Trude.

Under selve lunsjen fikk Trude selveste klubbpresidenten, Folke Klint, som bordkavaler.
Folke brukte denne klokken med påskriften Rotary International, og ringte kraftfullt før han introdusere dagens foredragsholder, Trude Jahren, fra Den Norske Skolen, Málaga.
Årets stipendiatvinner ble presentert på storskjermen. -Dette er en utmerkelse som betydde mye for vinneren og hans familie, fortalte Trude

Stipend fra Rotaryklubben

Den Norske Skolen, Malaga mottar hvert år et stipend som utdeles til den eleven som gjennom året har utmerket seg. Før gikk dette stipendet til den eleven som hadde forbedret sine karakterer mest fra jul til utgangen av skoleåret. Denne eleven får fremdeles også en pris, men nå går en stor del av dette stipendet til den eleven som har oppfylt skolens tre gyldne regler på beste måte, etter en avstemning blant medelever og lærere. Med fokus på den enkelte elevs deltagelse i det viktige arbeidet med å skape et inkluderende, trygt og positivt læringsmiljø, deles brorparten av dette stipendet altså ut til den eleven som viser at han/hun;

-Er her for å lære

-Er her for å hjelpe andre å lære

-Er her for å bidra til at alle har det bra

-Vinneren for dette stipendet forrige skoleår var en eksepsjonelt verdig vinner. Måten han ble hyllet på av medelevene sine på vei opp for å motta prisen beveget oss veldig, fortalt Trude, og viste bilder av utdelingen på storskjermen. Dette er en pris som inspirerer elevene, og er til stor nytte for det viktigste av alt, nemlig læringsmiljøet vårt, takket Trude Rotaryklubben for deres rause bidrag.

Dette er et stipend Nordiska Rotaianer deler ut til flere nordiske skoler på Costa del Sol.

Om Rotary

Nordiska Rotarianere har ca. hundre medlemmer fra Danmark, Sverige, Norge og Finnland. Klubben ble opprettet for at medlemmer tilknyttet Rotary i nordiske hjemland skal ha en klubb lokalt på Costa del Sol der de kan ha klubbmøter på nordisk språk og for trivelig erfaringsutveksling og samvær. Rotary er en yrkesbasert organisasjon, opprinnelig stiftet for at ledere fra ulike yrkesgrupper ville møtes og samarbeide for vekst og samfunnsmessige formål. Organisasjonen er verdensomspennende.

-Rotaryfondets samfunnsengasjement har blant annet vært med å utrydde sykdommen Polio på verdensbasis, fortalte presidenten Folke Klint, entusiastisk. Rotary er også opptatt av å støtte ungdom i utdannelse, derav engasjementet med stipendene de deler ut.

Lær mer om Rotary og deres engasjement, HER: http://www.rotary.no/