Et godt gjensyn

Et møte preget av gjensynsglede: Tidlig i mai besøkte femte- og sjettetrinn to femteklasser fra Jacaranda, en skole i Benalmádena Pueblo. Dette er de samme elevene som har gått i 17. maitog med Den Norske Skolen, Málaga de siste årene.

Kommunikasjon

Det internasjonale samholdet, og integrasjonen med det spanske nærmiljøet vårt er viktig for skolen vår. I tillegg til samværet rundt vår nasjonaldagsfeiring, har også ungdomstrinnene fått møte en annen ungdomsskole denne våren. Tidligere har møtene mellom barneskolene vært veldig lekpreget, men i år var fokuset på kommunikasjon en sterkere faktor.

-Vi var først sammen i gymsalen når de hadde friminutt der noen spilte basket, lekte “har’n”, mens andre snakket sammen, forteller kontaktlærer Camilla Skare Ulvatn. -Elevene holdt også en presentasjon av seg selv for oss, noen på spansk og noen på engelsk. Gruppevis, med norske og spanske elever sammen, intervjuet elevene hverandre. Intervjuene gikk på både spansk og norsk.

-Elevene ble fort trygge på hverandre og hadde mye å snakke om, avslutter Camilla.