Prioriteringer og rutiner ved hjemmeskole

Vi har naturligvis full tillit til at pedagogene gjør gode, faglige prioriteringer, basert på sin fagkompetanse og kjennskap til sine elever. Det eneste vi i ledelsen vil legge føringer på, er at eksamensfag og eksamensrelatert kompetanse  prioriteres på ungdomstrinnet. For de minste trinnene er det viktig at oppgavene ikke blir for mange eller for vanskelige, da det vil være ulikt hvilken grad av støtte elevene kan forventes å få hjemme. Som sagt, veien blir litt til mens vi går og vi vil legge til rette for rammer og arenaer for erfaringsdeling, samarbeid, oppfølging og støtte fra ledelse og kolleger gjennom hele perioden, meddeler rektor Trude Jahren i en instruks til de ansatte ved skolen.

I denne perioden lager lærerne undervisningsopplegg som er mest mulig selvinstruerende og som elevene i størst mulig grad kan gjennomføre på egen hånd. Dette vil naturligvis være vanskelig for de minste elevene og elever som i utgangspunktet har ulike lærevansker/ konsentrasjonsvansker. Her må lærer ha god kontakt og samarbeide med foresatte, samt tilby ekstra støtte. Assistenter, miljøarbeidere og spesialpedagoger bidrar også ekstra til oppfølging av disse elevene. 

-Dette er en helt ny erfaring for oss og veien blir litt til mens vi går, så i oppstarten nå må alle lærere prioritere hardt og presist. Det bør fokuseres på færrest mulig fag, og kriteriene for undervisning bør være kjernefag og kjerneelementene i fagene. Dette gir også en mulighet til å utvikle gode oppgaver og opplegg for tverrfaglig undervisning, skriver Trude.

 

Hver dag:

Elever og lærere logger seg på kl. 08.30. Elevene får informasjon og instruksjoner, samt oppgaver som skal gjøres i løpet av dagen. Lærere holder kontakt med elevene gjennom dagen via de digitale plattformene de har valgt på forhånd. Elever og lærere møtes igjen i det digitale klasserommet på minimum ett tidspunkt midt på dagen og igjen på slutten av dagen.

En gang i løpet av dagen skal teamledere ha et digitalt møte med lærerne og assistentene på teamene sine, og snakke om

  • Tekniske utfordringer – teamleder melder til Kim og Petter
  • Elevsaker – leamleder melder til Gard og/eller Trude
  • Pedagogiske og organisatoriske spørsmål og/eller utfordringer – teamleder melder Trude og/eller Gard
  • Tips og erfaringer – deles i teamet

Vi har valgt å dele opp team 1. – 7. i 2 team i denne perioden for å sikre tettere oppfølging. Camilla leder teamet for 1. – 4. trinn. Monica trer inn som fungerende teamleder for 5. – 7. trinn i denne perioden, og Marie har ansvar for å lede Teamet på ungdomsskolen.

Onsdag 18. mars er det planlagt at personalet samles for samarbeid. I utgangspunktet er det planlagt at dette møtet skal foregå på skolen, og det forventes oppmøte av alle lærere og miljøarbeidere (såfremt man ikke er havnet i karantene).

Norskeskolen