Mattemaraton

Startskuddet har gått – i nesten alle skolens klasserom løses det mattemaraton-stykker på løpende bånd. Gjennom matteskogens Eliteløype, Topptrentløype, Friskusløype, Kondisløype, Mosjonsløype og enda til flere, har elevene valgt sin egen vei til mål i årets Mattemaraton. Innen 31. mai, må hver og en levere 442 løste matteoppgaver og ha beveget seg tilsvarende 42,2 km.

Kikora, som står bak Mattemaraton, var på besøk på Den Norske Skolen, Malaga før påske. Da presenterte Simen Spurkland og Hanan Abdelrahman konkurransen for elevene våre. Dette er det aller første året skolen vår deltar, og innsatsviljen er glødende. Elevene er kommet godt i gang nå, noen ekstra ivrige er ferdige med en løype allerede, og har startet på løype nummer to. Det er veldig bra, sett opp i mot at vi startet konkurransen litt seint på grunn av skolens spanske temadager.

Matteundervisningen er nivåjustert* på tvers av trinn på Den Norske Skolen, Malaga. Det gjør konkurransen ekstra aktuell siden de som følger samme løyper også sitter sammen.

-En av mine elever, som er en reser i matte, gikk naturligvis for Eliteløypa. Han går i ungdomsskolen og følger et høyt nivå, men siden vi ikke har gjennomgått alt i pensum, opplevde han helt nye oppgaver vi ikke har begynt med ennå. Derfor har måttet lære seg ligninger i en fart. Med et genuint ønske om å lære og prestere kobler elevene seg på selv, og søker kompetanse. For han var det ikke noe alternativ å avbryte påbegynt løype, så i går lærte han seg det, forteller Kim.

Lærerne Mette Simensen og Kim Slaatsveen har begge barn i skolen selv, og forteller om forrykende innsatsvilje på hjemmebane. -Filip greide ikke å legge fra seg oppgavene i går, så jeg måtte be ham avslutte. Han satt i timesvis og regnet mattestykker, forteller Mette.

Aktivitetsmål distanse 42,2

Det skal også leveres aktivitet som tilsvarer 42,2 km for å komme i mål. Frida, Kims datter, stod opp tidligere i morges for å rekke å gå til skolen. Det er jo et maraton i tillegg til oppgavene. Alle treningsformer vektes opp mot en distanse, slik at all type aktivitet teller. Aktivitetene registrerer elevene selv gjennom en bruker koblet opp mot mattemaratons nettsider.

*Skolen har gitt elevene et matteløft i år, gjennom å kjøre all matteundervisning på samme tidspunkt. Slik kan elevene delta i grupper som lærer etter samme ferdighetsnivå som dem selv, og bytte grupper etter hva de får best utbytte av. Ordningen er dynamisk, og basert på tett samarbeid mellom lærerne.
Distansen skal forseres, både fysisk og mattematisk. Frida (t.v.) har lang skolevei, men stod opp tidlig for å rekke gåturen. Mattemaraton skjerper formen og intellektet.
Mattemaraton går "live" så man hele tiden får se hvordan man ligger an i forhold til de andre i sin gruppe, de andre klassene/mattegruppene og i forhold til de andre skolene. 4. trinn synes denne lista er litt urettferdig, siden de bare er fire elever, men når vi slår opp og regner ut gjennomsnitt oppgaver løst pr. elev, troner de høyt.

Heia den som vinner!

Yasmin i 7. trinn forteller at hun har gått på Åssiden skole i Norge, som har vunnet denne konkurransen tidligere og som leder også i år. Om vi på Den Norske Skolen, Malaga kan hevde oss på landsoversiktene, gjenstår å se. Uansett – nå skjer det mye lystbetont mattevekst her!