Vi utarbeider beredskapsplaner

Det er nå engang slik at at hvis vi skulle få et bekreftet coronatilfelle tilknyttet skolen vår, vil vi også måtte stenge skolen en periode.

I det lengste håper vi jo på at dette ikke vil skje, men for å sikre våre elever en fornuftig oppfølging, jobber lærerne nå på spreng for å være klare til fjernundervisning av elevene. Alle elever tilknyttet skolen vår har tilgang til iPad, og de neste dagene vil det bli gjort en gjennomgang i alle klasser for å sikre at elevene har tilgjengelighet til appene og tilgangene de trenger.

Kim Slaatsveen gjennomgår noen enkle, nye verktøy, som han anbefaler for å lage leksjoner til elevene.

Forskjellig praksis i klassene

Det vil bli tilrettelagt slik at klassene skal kunne bruke plattformer de allerede er fortrolige med. Faglærere og andre voksenpersoner tilknyttet klassene vil tilrettelegge undervisning som før, og være tilgjengelige for elevene som løser skoleoppgaver hjemme. Fastlagte møtetidspunkter med kontaktlærer (via internett) vil bli opprettet, og opplæring vil bli gjenomført. F.eks. vil elevene få undervisningsvideoer tilsendt på e-post, i classroom, nearpod, googel hangout meet, eller på andre plattformer ettersom hva elevene er vant til i sin klasse.

Spesielt er det viktig at ungdomsskolen, som har avgangsfag, får god oppfølging under en eventuell stengning. Det er viktig at lærerne er samkjørte og gir relevante oppgaveformer slik at elevene får en arbeidsmengde og en variasjon i metoder og oppgaver som tilsvarer en god skoledag.

Det vil altså (ved en eventuell skolestengning) bli opprettholdt en rutine for alle elever, der de kanskje må logge seg på i et klasserom om morgenen eller får tidspunkter de blir kontaktet av læreren sin. Individuelle planer for klassene vil bli delt med elever og foresatte om det blir aktuelt.

Over: Kim viser et enkelt verktøy for hjemmeundervisningsvideoer, via et enkelt verktøy for hjemmevundervisning.

Vi har i dag vært i kontakt med det spanske helsevesenet som opplyser om følgende rutiner:

  1. Dersom man opplever influensalignende symptomer skal man ha lav terskel for å holde seg hjemme. Dette gjelder både ansatte og elever.

  2. Hvis man ikke merker relativt raskt bedring skal man kontakte lege per telefon. Man kan kontakte både egen lege eller man kan ringe Salud Responde, tlf.: 955 54 50 60 eller 061, så vil de fortelle deg hva du skal gjøre videre.

  3. I utgangspunktet tester man kun personer som har vært i risikoland med svært høy smitteutbredelse eller personer som har vært i kontakt med andre som har påvist Covid – 19.

  4. Dersom det vurderes at man må testes vil helsepersonell komme på hjemmebesøk og foreta testingen.

Andre sikkerhetstiltak

Skolen har besluttet å midlertidig stoppe alle arrangementer. Det vil si at kurs, jobbreiser, styremøter, den planlagte jubileumsfeiringen, spanskfesten og andre sammenkomster ikke vil bli gjennomført etter planen.

Skolen vil heller ikke ta imot besøkende inntil videre.