Viktig info til alle foresatte

Til alle foresatte ved DNS Málaga. I tråd med den praksis som nå gjennomføres i Norge, har skolen besluttet å stanse den fysiske undervisningen i skolens lokaler for ungdomstrinnet fra og med fredag 13. mars og frem til mandag 30. mars. Lærere og elever har i går og i dag forberedt seg på hjemmeundervisning gjennom digitale flater og verktøy.

For barnetrinnet vil skolen være åpen i morgen fredag 13. mars, men vi anmoder alle om å holde elevene hjemme dersom man har anledning til dette.

Fra mandag 16. mars vil skolen være helt stengt for alle elever frem til mandag 30. mars. Lærere og elever på barnetrinnet har også forberedt seg på hjemmeundervisning gjennom digitale flater og verktøy, med oppstart mandag 16. mars.

Alle vil få en e-post fra sitt barns kontaktlærer med mer konkret informasjon om deres klasse og hvordan dette skal gjennomføres.

Skolen har pr. i dag ingen rapporterte Corona-smittede, men en sum av andre faktorer har medført dette vedtaket.

Vi vil holde dere løpende orientert om situasjonen.

Dersom dere har spørsmål kan disse rettes til kontaktlærer som videreformidler til skolens ledelse ved behov.

Roar Engeland                                                            Trude Jahren

Styreleder                                                                  Rektor

Vi oppfordrer alle foresatte til å følge med på e-post fra skolen, for å ikke gå glipp av viktig info.

NB: Vi gjør også oppmerksom på at det ikke vil være kantine i morgen. Elevene vil naturligvis få anledning til å  spise medbrakt mat.