Smitteverntiltak

Vi som norsk skole i utlandet følger rådene fra Folkehelseinstituttet i Norge, og oppfordrer alle våre familier å gjøre det samme. Dette er generelle, allmenne råd som ikke bare gjelder det mest omtalte Coronaviruset, men forebygging av smitte generelt.

På Folkehelseinstituttet sine nettsider finner dere både råd og jevnlig oppdateringer om Coronaviruset, samt råd og informasjon om smitteforebygging generelt.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

 

I tillegg til dette vil skolen gi følgende råd og informasjon til våre familier:

 • Informer skolen umiddelbart hvis dere og/eller barna nylig har vært i et område med smitteutbrudd
 • Ha lav terskel for å holde barna hjemme ved sykdom
 • Snakk med barna deres om at det ikke er farlig for dem, men at det er viktig at vi smitter hverandre minst mulig fordi det finnes en del mennesker som kan bli alvorlig syke
 • Alle elever må ha med seg egen drikkeflaske. Denne kan fylles opp på skolen, men elevene skal ikke drikke rett av vannfontenene.

 

Dette er skolens råd til ansatte:

 • Vær svært nøye med håndvask/Antibac gjennom dagen
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Snakk med elevene deres om at det ikke er farlig for dem, men at det er viktig at vi smitter hverandre minst mulig fordi det finnes en del mennesker som kan bli alvorlig syke

 

Skolens øvrige smitteverntiltak:

 • Renholdspersonalet vil være spesielt nøye med vask og desinfeksjon av flater og områder som er potensielle smittekilder
 • Lærerne følger opp at alle elever følger prinsippene for god håndhygiene
 • Vi vil så raskt som mulig sørge for at alle får tilgang til antibac
 • Vi vil fortsatt hilse på elevene i porten hver morgen, men inntil videre hopper vi over håndhilsingen.

 

Når dette er sagt, er det viktig at vi voksne formidler dette på en hensiktsmessig måte til barna våre, slik at vi ikke skaper unødvendig frykt og angst hos våre elever. På skolen vil vi sørge for at elevene får saklig og tilpasset informasjon om beskyttelse mot smitte, at barn ser ut til å tåle smitte svært godt, og hvorfor vi likevel forsøker å redusere smitten. Vi oppfordrer på det sterkeste at dere også snakker om dette hjemme.

 

Hilsen Trude

Rektor ved Den Norske Skolen, Málaga