Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema som for oss som skole handler om at elevene skal få utvikle de nødvendige ferdighetene og ressursene som trengs for å mestre livets utfordringer og legge grunnlag for at elevene skal kunne oppnå en god livskvalitet. Dette temaet involverer et veldig bredt spekter av fagområder, som lærerne plukket temaer fra når de planla ukens innhold. Med utgangspunkt i kjerneelementene for de respektive aldersgruppene ble det flettet inn læringsmål.

Kreativ og variert undervisning

Ungdomstrinnet utarbeidet en helt ny timeplan denne uken, og samlet elevene i læringsgrupper på tvers av trinn. Gruppene fikk lære om farger og følelser i kunsten og lage selvportrett i kunst og håndverk, de fikk være på skolekjøkkenet og lage ungdommelig festmeny med fokus på matglede, og i naturfag underviste læreren om næringsstoffer, hva kroppen trenger, etterfulgt av et kjemisk forsøk for å påvise stivelse i mat.

Som fysisk aktivitet ble det yoga leksjoner med ekstern instruktør. I norsktimene, i engelsk og i samfunnsfag fikk elevene lære om sosiale medier og påvirkning, og lage TikTok om temaet. Det ble vist film om følelser og reaksjoner, etterfulgt av at elevene lagde sin egen lille animasjonsfilm om følelser og inkludering.

Kunstneriske uttrykk med farger og følelser. Hvem er jeg? Elevene lagde flotte selvportrett med gamle aviser og blader, farger og tekst.
Det er gøy å lage animasjonsfilm, men også ganske tidkrevende. Elevene fikk et strikt tidsskjema de skulle jobbe innenfor, men de aller fleste greide å levere en film som både holdt seg til temaet, hadde et budskap innenfor følelser og inkludering, som de viste frem i kultursalen på slutten av dagen.
Matglede - Leon har laget sin egen burger bra bunnen av. Det ble flotte, fluffie burgerbrød, karamelisert løk og smakfulle burgere med både cheddar og hjemmelaget dressing.

Mellomtrinnet forberedte tre kurs som ble holdt for alle klassene, ett innen kosthold og ernæring, et annet om førstehjelp og et tredje om fysisk aktivitet og folkehelse. Disse elevene fra 5. til 7. trinn var ute en halv dag og hadde fysisk aktivitet sammen, og tok senere i uka turen til svømmehallen sammen.

En gjeng med elever fra barnetrinnet er ute og gjennomfører en gøyal aktivitetsbingo i solskinnet.

En gjeng med elever fra barnetrinnet er ute og gjennomfører en gøyal aktivitetsbingo i solskinnet.

Norskeskolen