Musikalske gledesspredere

4. trinn har i flere uker jobbet med ukulele i musikktimene. Ukulele har lavere terskel for mestring enn gitar, særlig for små barnehender, og skolen vår har et klassesett som brukes flittig. Elevene, som i denne perioden øvde på å veksle mellom fire grep, viste både talent og fremgang. Nå greier flere allerede å synge samtidig som de spiller!

Opptreden og kunnskapsdeling

For å spille sangen de har øvd på (I’m yours- Jason Mraz) for et publikum, fikk 4. trinnselevene besøke 1. trinn på fredag.  Først spilte de sangen sin for dem. Etterpå formidlet de litt av kunnskapen sin videre til de små. Det ble et vakkert og verdifullt møte mellom små og store barnetrinnselever. Musikklærer Tayla Alvseike tok heldigvis noen bilder, som vi deler med dere her.

Norskeskolen