Vinnere av leselyst

Lesekonkurransen er vunnet! Det var det 6. trinn som gjorde. Gjengen feiret med vill jubel og seierssangen “We are the Champions” i klasserommet. Klassepremien blir en tur til klatreparken i Elviria, noe som er en super premie for denne aktive gjengen.

Elevrådet, som stod for premieutdelingen kunne fortelle at vinnerklassen bare hadde noen hundre siders ledelse foran 4. trinnet, som kom på andreplass.

Individuelle premier

  • Ella i 4. trinn vant prisen for beste leser på barnetrinnet
  • Sara i 6. trinn, vant for mellomtrinnet, og
  • Caroline i 10. trinn, hadde lest mest av elevene på ungdomstrinnet.

Vinnerne fikk hver sin bokpremie. Vi gratulerer så mye med seieren!

Elevrådsleder, Synva, deler ut individuelle premier
Skolens tre flittigste deltagere i årets leselystkonkurranse. Fra venstre: Caroline, Sara og Ella.
Daniel fra elevrådet er klar til å dele ut premien til beste klasse
Norskeskolen