Følelser, livet og familien

I fjerdeklasse har elevene nå i september startet opp med en liten bit av det nye, tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, der de tok med med noen kompetansemål innen etikk og filosofi for faget KRLE «Livet og familien», og så på følelser man kjenner på i ulike situasjoner.

Etter undervisningen, der elevene gikk i dybden, leste og diskuterte tekster om temaet, flettet kontaktlæreren deres, Elisabeth Aarnes-Eidshaug, inn kompetansemål for norskfaget skriftlig og muntlig. Elevene fikk utdelt forskjellige spørsmål de skulle svare på, og skapte med en tekst selv. Denne ble fremført for klassen i form av en presentasjon. Dermed fikk de også trent på hvordan man holder en god presentasjon med engasjement, artikulasjon, volum, tempo og kontakt med publikum. De som ville kunne bruke skrivebok isteden for iPad.

Innholdet i tekstene viste at elevene hadde fått sortert inntrykkene og tilegnet seg innsikt og forståelse for flere av følelsene i spektret vårt. De ble en ganske rørende fremføringstime.

Marie

Elevene presenterer en tekst om følelser for klassen, rørende vakkert, med høy røst og innlevelse. Å sortere og anerkjenne forskjellige tanker og følelser, og også tørre å snakke om dem, er viktige egenskaper for helse og livsmestring.

Elinor
Eirik
Norskeskolen