Natur og teknologi

Drivhuset som ble bygget i mattematikktimene i forbindelse med sjokoladeprosjektet i 2018/19, skal fylles med liv. Trygve Fintland, som er både naturfaglærer og lærer i valgfaget teknologi og design, har startet forberedelsene med elevene sine. Nå er de første plantene plantet og de første frøene sådd. De første teknologiske styringsmekanismene er også utviklet av Trygves elever.

Første klasse ut var elevene i 8. trinn, som plantet ut de første plantene som skal bo i drivhuset i vinter. Før selve økten med jord, planter og potter, gjennomgikk de litt teori om plantenes forutsetninger. I etterkant fikk de lære om fotosyntesen og plantenes betydning for oss mennesker.

I takt med undervisningen utarbeider 8. trinn sin egen elektroniske naturfagbok, der elevene dokumenterer og forklarer arbeidet sitt. Når skoleåret er omme, er målet at denne boken skal inneholde noe fra alle læringsmålene elevene skal innom, formulert med deres egne ord og dokumentert med deres egne bilder og filmer fra teorien de gjennomgår, praktiske økter og diverse forsøk i laboratoriet.

I denne boka har elevene tegnet og forklart forslag til innredning av drivhuset, nedskrevet plantenes behov og hva som må til for å ta drivhuset i bruk. De har også lært litt om internasjonal kategorisering av planter og latinske navn, som i tillegg til de norske plantenavnene ble skrevet på markeringspinner i pottene.

Axel har plantet koriander, og setter på plass navnepinnen med Latinsk og norsk påskrift.
Åttendetrinn er i full sving med å fylle plantekasser og potter med jord og planter.
Alle plantene ble merket med sitt lantinske og norske navn. Ailo har med en gul lapp med navnene, som han har funnet selv på internett.
Noen av plantene hadde elevene ønsket seg på forhånd. Dette er en kjøttetende plante som sto høyt på ønskelista til Aquiles. Her prøver han å fôre planten med en maur.

Syvendetrinn har også hatt en økt bak skolen ved drivhuset, der de har sådd frø og merket pottene. Sammen med åttendetrinn skal elevene få lov å følge med på hvordan plantene utvikler seg, og stelle med dem. Nå i september er det fortsatt alt for varmt for plantene inne i drivhuset, så de står foreløpig på utsiden, noen med vanningssystem tilkoblet.

Programmering i valgfag

-Det kan ikke være varmere enn 30 grader hvis plantene skal overleve inne i drivhuset, sier lærer Trygve. -Vi må få på plass luftingen først, sier han, og viser fram en liten vifte som skal monteres ved luftekanalene det skal borres hull til.

Lærer Trygve viser hvordan fuktsensoren virker. Denne har valgfagselevene på teknologi og design programmert.

Valgfaggruppa “Teknologi og Design” er allerede igang med å lage tekniske finesser til drivhuset. Styringsteknologien i drivhuset skal utvikles gradvis, i takt med elevenes læringsprosess.

Det første valgfagelevene har programmert, er sensorer som måler fukt i pottene. Sensorene skal ligge nært til røttene i hver enkelt plante, og registrere om jorden er tilstrekkelig fuktig, eller om plantene trenger vann.

-Vann meg mer. Den knøttlille monitoren er programmert til å fortelle hvordan det står til med fuktigheten nede i jorda.

-Se her, sier Trygve, og fukter sensoren.  På den lille monitorskjermen kommer en setning til syne som blinker “trenger ikke vann”. Trygve tørker av sensoren, som skifter til teksten “vann meg mer”.

Steg for steg

-Etter hvert skal vi koble målingene sammen, slik at beskjedene blir mer nyanserte, sier han. Da kan vi få beskjed om for eksempel tomatplanten er for tørr, og temperaturen i rommet vil automatisk justeres med viftene, sier han. Det automatiske vanningsanlegget som er montert nå, har trygve kjøpt ferdig, så plantene overlever i påvente av at elevene skal komme langt nok i prosessen til å programmere tidsuret. Veien blir til imens vi går, avslutter Trygve.

Drivhuset i bakgrunnen på dette bildet er bygget av elever i 2018/19. Nå skal det fylles med liv, i takt med elevenes læringsprosesser innen naturfag og teknologi denne høsten på Den Norske Skolen, Málaga.
Norskeskolen