FN – morgensamling

En stemningsfull og viktig morgensamling til ære for FN ble avviklet i dag, tirsdag den 24. oktober – på selveste FN-dagen. FN (Forente Nasjoner) har gjort mye viktig for alle barn i verden: De har blant annet laget en egen barnekonvensjon, et eget lovverk, som sier noe om hvilke rettigheter barn har, uavhengig av hvilket land de kommer ifra.

Barn av regnbuen - med 5. og 6. trinn- Well done!

Det var 7. trinn som ønsket velkommen og bidro med det faglige innholdet. Alle de andre klassene bidro med stemningsfulle sanger. Som avslutning ville 7. trinn holde en kunnskapsquiz om FN, men nettet ville ikke være med på laget i dag. Derfor dro de på “Kahoot- turne” og holdt quizen ute i klasserommene i timen før lunsj.

(Arrangementet var internt, altså kun for lærere og elever fra 1. – 7. trinn)