Dinosaurene kommer tilbake

Visste du at det finnes en utviklingsrekke fra typiske dinosaurer til skapninger som ikke ville stikke seg ut på fuglebrettet ditt?

En leseforståelsestekst, som elevene i 3. til 4. trinn leser nå for tiden, handler om akkurat dette. De jobber nemlig med et større, tverrfaglig prosjekt om dinosaurene. Dinosaurene er altså selve kilden som har engasjert til læring denne siste uken før vinterferien. 

Fantasi-dinosaur - se hva vi har laget!

Vi jobber med helhetlig forståelse og legger tilrette for at alle klasser skal få temabasert undervisning på Den Norske Skolen, Málaga. Via dinosaurprosjektet har elevene i 3. og 4. trinn jobbet med forskjellige dinosaurarter og tidsepoker, og vært igjennom forskjellige læringsmål som ellers sorterer under fagene naturfag, samfunnsfag, matte, norsk, engelsk, kunst og håndverk.

-Det aller første klassene gjorde, var å se filmen Walking with dinosaurs og samtale om denne. Så fulgte noen økter der elevene fikk fortelle hva de allerede kan, og hva de ønsker å lære om dinosaurene. Via forskjellige lesestrategier og presentasjoner av fakta om dinosaurer fra tavla, var elevene klare til å fordype seg, og fikk lage presentasjoner om et eget dyr/dinosaur, som de fremførte for de andre i klassen, forteller kontaktærer Elisabeth. 

Kunnskap og kreativitet

Kriteriene for presentasjonsinnholdet var spesifikke; og måtte inneholde navn på dyret, bilde, størrelse, i hvilken tidsepoke den levde, om den var kjøtteter/planteeter, og noe om hvilke spesielle egenskaper de hadde. 

Under prosessen trente de på å samle informasjon, lage passende overskrifter, finne bilder som passer til teksten, med bildetekst og referanse. Mål for norskfaget var bl.a. å skrive fullstendige setninger, bruke punktum, stor bokstav og andre tegn riktig. Klipp og lim er aldri tillatt, så elevene måtte lese informasjonen selv, for så å bruke egne ord og formulere egne setninger. 

De som ble tidlig ferdig, fikk jobbe med å lage dokumentar om et dyr i clips, lage nyhetsreportasjer på flere språk, både norsk, engelsk og spansk. Underveis disse ukene ble det også gitt dinosaur-relaterte oppgaver i matematikk, via diagrammer og statistikk om vekt, lengder, og forskjellige verdensdeler.

I kunst- og håndverk var en av oppgavene å lage en egen dinosaur, med ballonger, papp og maling. Senere ble det laget flotte dinosaursmykker i tinn, støpt i leireformer laget av elevene.

Å øve seg på å fremføre egne presentasjoner, er viktig. Elevene her er flinke, og de fleste synes ikke det er noe skummelt i det hele tatt.
Former til støpingen har elevene laget i leire
Selve smeltingen av metall tok lærerne ansvar for, for det er fryktelig varmt. Elevene fulgte nøye med.
-Se så fin dinosaurfiguren min ble!
Norskeskolen