Har du møtt Dorien og Stine?

Det er kommet to nye ansikter på Den Norske Skolen, Malaga som ikke har blitt presentert for dere. -Møt de energiske og hyggelige damene Dorien (t. h.) og Stine (t. v.). To friske blader på ansatt-treet vårt. Hos oss er Dorien ansatt som kontaktlærer for femtetrinn, og noen elever på sjettetrinn, som er sammenslått men også delt i mange fag. Stine er vår nye forsterkning innen spesialpedagogikk, og henne finner du for det meste på timeplanene til ungdomsskolen.

Dorien Lid er “Ålesunder”, og har arbeidet i over fire år på Tøyen skole som kontaktlærer, der hun fulgte en elevgruppe fra 4. opp til 7. trinn. Dorien er allmennlærer, med utdannelse fra høyskolen i Oslo. Hun har i tillegg to år på Norges Idrettshøyskole, ti måneders praksis i Zambia, og en måned i Kina. Doriens kompetansefelt er engelsk og idrett, kultur og utviklingssamarbeid.

-Jeg har tidligere tilbragt stort sett alle skoleferier i Almeria, med mye bilferie rundt omkring i Andalucia, forteller Dorien, som også tidligere har bodd 7 måneder i Spania, nærmere bestemt Cadiz.

-Jeg kommer fra Haugesund og har arbeidet i skolen i 20 år, både på barne og ungdomstrinn, forteller Stine Mehammer. -Hovedsakelig har jeg arbeidet som kontaktlærer og spes.lærer, men jeg arbeidet som undervisningsinspektør de tre siste årene før jeg kom hit til Malaga. Her ved den norske skolen i Malaga arbeider jeg som spesialpedagog, mest på ungdomstrinnet.

Stine forteller at hun har bodd i Spania før, og  synes det er fint å være tilbake.  -Jeg trives godt  her, liker å reise og nå gleder jeg meg til å oppleve enda mer av den spanske kulturen og nye steder i landet, avslutter hun.

Er det en lærer eller ansatt du ikke vet hva heter? Da finner du dem sikkert på hjemmesiden vår:

http://www.dnsmalaga.com/om-oss/ansatte/