Tverrfaglig om Roald Dahl

Undervisningen blir på ingen måte kjedelig når temaene får flere spenstige innfallsvinkler. I 5. og 6. trinnselevenes norsk-, samfunnsfag- og engelsktimer har det dreid seg om Roald Dahls liv og forfatterskap de siste ukene. Toppet med en avsluttende foreldrefremføring, inkludert presentasjoner og skuespill.

– Det er viktig å få nok lesetrening, og historiene til Roald Dahl fenger godt og hjelper elevene med fremgangen, forteller faglærer Linda Sakseide. -En mamma fortalte meg i forbifarten at sønnen hennes ikke hadde vist noen interesse for bøker før, men nå går han rundt med boken hele tiden, sier Linda stolt.

Klassene er delt i noen fag, og alderstinnene har ikke prikk like læringsmål. Derfor er det femtetrinn som dykker dypest i bøkene og historiene til Roald Dahl. De startet prosjektet med å se noen filmsnutter som leselyst-teasere, og plukket en bok hver de leser litt fra hver dag hjemme.

Engelsk presentasjon

Med en snartur innom en engelsktime finner vi en konsentrert og aktiv gjeng. For å skaffe seg kunnskap om forfatteren, ser klassene et forfatterintervju på engelsk, som de oversetter og diskuterer innholdet i. Dialogen her går på engelsk, både spørsmål og svar fra klassen. Man blir språkkyndig når man bor i Spania og har daglig bruk for både engelsk og spansk i hverdagslivet, så dialogene glir lett. Etterpå går alle alle inn på hver sin iPad og jobber videre med presentasjoner om forfatteren, med bilder, historikk og boklister.

-Skriver dere om boken dere leser også?

-Jeg skriver om to forskjellige bøker, svarer en elev. Sidemannen skyter inn at han skriver bare om Mathilda, som er “den fineste boka han har lest”. Det er full konsentrasjon i rekkene og på skjermene blinker det gamle bilder, familiebilder og bilder fra bøkene og karakterene der.

Finaleforestilling

Prosjektets avslutning og kronen på verket ble fremført i kultursalen på fredag, for foreldrene sine og de andre barnetrinnene på skolen. I tillegg til det skriftlige arbeidet som ble nedlagt, hadde noen elever jobbet frem et skuespill av en scene fra Roald Dahls barnebok, Mathilda. To frivillige fikk holde presentasjonene sine, på engelsk og norsk. Klassen benyttet også anledningen til å vise frem noen mattevideoer, og avsluttet med vakker sang. (video kommer)

Slik kan det altså gjøres – morsomme læringsaktiviteter der eleven tar del i prosessene og gevinsten man får er bedre dybdelæring.