Rektors kvarter

Ett kvarter i måneden vil rektor, Trude Jahren, ha alle barnetrinnselevene for seg selv en liten stund, så hun kan prate med dem direkte. -Jeg vil at dette her skal være en positiv ting, sa Trude innledningsvis, og benyttet denne aller første samlingen til å snakke om skolens “Tre Gyldne Regler”

-Jeg har innført “Rektors kvarter” fordi jeg har gode erfaringer med å ha noen jevnlige møtepunkter mellom meg og elevene, forteller Trude. -Det er viktig for meg at elevene opplever rektor som tydelig, synlig og oppriktig opptatt av hver enkelt elev. I disse møtene med elevene får jeg både et innblikk i hvordan elevene opplever skolehverdagen sin og jeg får en mulighet til å flombelyse de holdninger og verdier vi ønsker at skal gjennomsyre skolemiljøet vårt. Jeg har en klokkertro på positiv forsterkning og det å “ ferske” elevene i å gjøre bra ting. Også så er det jo utrolig hyggelig da!

Ser etter det gode

Etter en innledning der Trude forteller om at hun av og til går rundt i skolegården og ser etter bra og hyggelige ting, spør hun elevene rett ut: -Har dere snakket om de tre gyldne reglene med klassen deres? Hendene spretter i været og reglene triller. -Jeg husker bare en, og det er at jeg skal hjelpe andre å ha det bra, ja også at jeg er her for å lære, sier en stemme i salen. -Og hjelpe andre å lære, legges det til av sidemannen.

-Hvordan ser det ut når du bidrar til at alle har det bra da?

-Jeg spør kanskje noen om han vil leke, svares det i første benkerad. -Vi må behandle hverandre med respekt, anslåes det veslevoksent fra en andreklassing.

Hva betyr respekt da?  Hvis dere er her for å lære, hvordan ser det ut da? -At vi hører på og ikke avbryter.. Spørsmålene er lette. Dette har alle snakket om, og rektor sier at hun ser masse bra både i salen og i skolegården. -Det jeg ser her, er at dere er her for å lære, hjelpe andre å lære og behandler hverandre med respekt! -Nå har jeg en stor, glad klump i magen som jeg vil ta med meg videre i dag, avslutter rektor.

Den Norske Skolen, Malagas Tre Gyldne Regler”

-Jeg er her for å lære

-Jeg er her for å hjelpe andre å lære

-Jeg er her for å bidra til at alle har det bra

Hver gang skolen skal ha rektors kvarter, får en klasse i oppgave å stille med et underholdningsbidrag. Denne gangen var det 5. og 6. trinn som hadde en forberedt en sang. PS: Siden dette er et internt arrangement, og siden klassen også hadde forberedt mer underholdning, blir det en samling med klassenes foreldre på fredag.

Ett kvarter går fort. 5. og 6. trinn får avslutte med en sang, og den er så vakker at man nesten sprekker av gode følelser på vei ut og opp i klasserommene.