Timeplan og viktig info til skolestart

Skolestart

Første skoledag er 24. august og starter kl. 09.00 og avluttes kl 11.00

  • Elevene vil bli ropt opp til klassene sine, og går samlet til klasserommene.
  • Mens elevene er sammen med læreren og klassekameratene sine, vil foresatte inviteres til et kort informasjonsmøte sammen med skolens ledelse og administrasjon.
  • Alle vil få utdelt timeplaner første skoledag.
  • I skolegården vil dere finne ulike informasjon fra eksterne tilbydere som lege, frisør, megler, gestor etc., samt representanter fra skolens FAU.
  • FAU – bua (kiosken) vil være åpen for salg av kaffe og kaker.

Timeplanen ser slik ut:

For skoleåret 2022/23 har vi gjort noen endringer i timeplanen. Mandag og torsdag starter skolen kl. 09:00. Alle andre dager begynner skoledagen kl. 08:30. Alle elever er velkommen til frilek med tilsyn hver dag fra kl. 08.15 og frem til skolen starter, slik at foresatte kan levere elevene til samme tidspunkt hver dag. Onsdag er det kort dag, og skoledagen slutter kl. 13:30.

Har du flere spørsmål?

Rektor skrev utfyllende om skolen vår i rektorbloggen “Rektors hjørne” i sommer. Du finner også svar på det meste i skolens Informasjonshefte.

Norskeskolen