Velkommen til oss på DNSMálaga

Vi håper og tror at dere vil trives hos oss. Miljøet i og rundt skolen jobber sammen for et inkluderende og sosialt miljø. Vi er opptatt av å ta godt vare på hverandre, både voksne og barn, og mange

av våre elever og familier opplever å få venner for livet, selv om de er her en kortere periode.

Rektor Trude Jahren

Vi er en statsstøttet norsk friskole i utlandet og vi følger derfor Læreplanen for Kunnskapsløftet som i Norge, og må forholde oss til både spansk lovverk og den norske Friskoleloven. Dette medfører at man noen ganger vil oppleve å møte en praksis som er litt annerledes enn det vi er vant med fra Norge. Dere vil få mer informasjon om dette gjennom året, dersom det skulle oppstå situasjoner som vi må jobbe sammen om. Men, skulle dere lure på noe, så bare ta direkte kontakt med oss.

For å imøtekomme samfunnets krav og forventninger til fremtidige arbeidstakere, legger vi på DNS Malaga stor vekt på utvikling av kompetanser som kommunikasjon, samhandling, læringsstrategier, kreativitet, etisk refleksjon og fagspesifikk kompetanse gjennom varierte arbeidsmåter, blant annet digitale verktøy. Alle elever hos oss har derfor hver sin IPad som sitt arbeidsverktøy. Hvis dere ikke har brukt iPad på skolen dere har gått på tidligere så vil vi sørge for at dere raskt lærer dere å bruke dette. IPaden gir mange muligheter for lærerne til å variere undervisningen og gi gode underveisvurderinger på arbeidet som blir gjort, og gir elevene mulighet til å effektivisere og variere sitt læringsarbeid.

Alle våre elever har spansk på timeplanen. På ungdomsskolen er spansk det eneste 2. fremmedspråket vi tilbyr. På årstrinnene 1. – 7 vil undervisningen først og fremst ha fokus på muntlig aktivitet og elevene vil lære de mest elementære ord, begrep og setninger, samt forberedes til videre opplæring i spansk på ungdomstrinnet.

Vi er også veldig opptatt av å benytte oss av det flotte klimaet, nærmiljøet og naturområdene rundt skolen vår. Det betyr at som elev her vil man får delta på kortere og lengre turer rundt i Andalucia. Alt fra fjellturer til stranddager, storbyturer og skidag i Sierra Nevada.

Som dere er informert om, har vi skolekantine. Dette er et populært tilbud. Her serverer Dori og Maria en varmrett hver dag, i tillegg til baguetter, salatbar og ulike påleggssorter. Tilbudet er frivillig, og har i skrivende stund en snittpris på ca 2,5 euro per dag. Dette kommer i tillegg til skoleavgiften og betales samtidig med denne en gang per semester.

FAU: For foresatte har vi et velfungerende og engasjert FAU som sørger for ulike aktiviteter gjennom skoleåret. De har fast foreldrekafè i FAU – bua i skolegården hver tirsdag fra kl 15.00. Dette er en fin arena til å bli kjent med andre og bygge sosiale nettverk. Det finnes også foreldregrupper på Facebook hvor dere kan finne ulik informasjon om aktiviteter og hverdagen ellers. Vi vil oppfordre alle nye foresatte til å engasjere seg i FAU og andre foreldreaktiviteter.

Det er mye som er annerledes og uvant når man går på en norsk skole i utlandet. man kan oppleve at enkelte tilbud knyttet til opplæringen og organiseringen av denne ikke vil være den samme man er vant til fra Norge. Dersom dere har spørsmål eller spesielle behov, ber vi om at dere tar raskt kontakt med oss, slik at vi kan kan komme raskt i dialog om skolehverdagen til deres barn.

Litt praktisk informasjon: Skolen starter kl. 09.00 mandag og torsdag og kl. 08.30 tirsdag, onsdag og fredag. Når skoledagen avsluttes skal 1. – 4. trinnselevene hentes i klassen og signeres ut.

Ta gjerne kontakt med oss på post@dnsmalaga.com dersom dere har flere spørsmål. Vi gleder oss til å treffe dere! Med vennlig hilsen Trude Jahren Rektor, Den norske skolen, Málaga

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Norskeskolen