Takk for nå til studentene

De siste fire ukene har vi hatt kjempeflinke studenter, fra Høgskulen i Volda, i praksis på skolen vår. Tenk at nå er allerede praksisen over, og vi må vinke farvel. Eller kanskje på gjensyn? Vi vet i hvertfall sikkert at både lærere og elever kommer til å savne dere her.

Rektor Trude Jahren takket studentene av i dag, og delte ut boken “Spaniaquiz”, forfattet av Arne Bjørndal. 

Bildet øverst: Studentene, bak fra venstre: Andrea, Elise, Sandra, Victoria, Joachim, Lovise. Foran: Helene, Anette og Sara

Studentene har i hovedsak fulgt hvert sitt trinn, og mottatt veiledning av kontaktlærerne i disse klassene. Studentene deltok på utenlandsskolenes seminar,  og fikk i oppdrag av elevrådet å flette inn skolens tre gylne regler i undervisningen sin. Studentene sto også for opplegget under årets feiring av Halloween.

Tusen takk for innsatsen, alle sammen! Vi håper dere har lært mye og tar med dere masse gode minner, og aller mest at vi har bidratt til at dere føler dere tryggere i valget dere har tatt om å bli lærere.

Norskeskolen