Reiselivsmessen i Oslo 2020

Den 4. – 5. januar deltok Den Norske Skolen, Malaga på Reiselivsmessen på Clarion The Hub i Oslo sentrum. Der møtte vi mange familier som tenker på, drømmer om eller planlegger å ta et år med familien under den spanske sola. Vår oppgave på messa var å vise frem skolen vår og fortelle hvorfor det er lurt å velge vårt område og vår skole.

De besøkende på standen hadde mange spørsmål. Spesielt er det mange som lurer på  jobbmuligheter, hvilke aktivitetstilbud som finnes i området, hvordan mulighetene for bolig er og hva en skoleplass koster. Spørsmålene var mer konkrete enn tidligere år, noe vi kan tolke dit hen at flere familier er nærmere å faktisk ta steget og realisere drømmen om et år i Spania?

Det var veldig høyt aldersgjennomsnitt blant publikum, så dessverre ble det ikke så mange spontane samtaler og kahootkonkurranser som vi pleier å ha. Skolen er likevel fornøyd med deltagelsen, siden de samtalene vi fikk, var gode og flere familier møtte opp på messa kun for å møte oss for en skoleprat.

Hovedbilde (over): Ylva Cicilie Kaasin Simarud har vært elev ved Den Norske Skolen, Malaga fra 5. – 10. trinn. Hun kjørte konkurranser, delte ut brosjyrer og snakket med ungdommene som kom innom standen.

Det ble ikke så mange Kahootrunder, men det ble noen. Kahoot er et læringsspill som egner seg godt til repetisjon også i klasserommet. På messen bruker vi, her Nina Simarud, konkurranseformen til å spre kunnskap om skolen samtidig som vi skaper engasjement.
Assisterende rektor, Gard Andresen, var med i teamet som representerte skolen. Her er han i samtale med en interessert foresatt og to gutter som var veldig klare til å dra.

Vet du hvorfor du bør velge Den Norske Skolen, Malaga?

Vi har tusen grunner, så det blir vanskelig å fortelle deg alt. Men vår beste attest er at vi gjennom vårt gode navn og rykte stadig får nye familier som har hørt andre snakke varmt om skolen. Familier som kommer ned for et år, blir her gjerne to og tre år, eller reiser hjem for så å komme tilbake. Vi har det varmeste klimaet på fastlandsspania, og ligger lett tilgjengelig til flyplass med daglige avganger til de største norske byene, noe som gjør det enkelt for familiemedlemmer som må pendle. Det er kort vei til de store kulturbyene, Granada, Cordoba, Sevilla og Malaga.

Men mest av alt vil vi gjerne fortelle hvorfor dere må velge denne SKOLEN:

 • Det er like enkelt å bytte til skolen vår som å bytte skole innad i Norge
 • Vi har små klasser og høy voksentetthet, så alle blir sett og får tett og god oppfølging
 • Vi er en “leksebevisst” skole, og gjør det meste av skolearbeidet i skoletiden. (færre lekser)
 • Vi tilbyr tverrfaglige prosjekter og læringsaktiviteter som fremmer bedre dybdelæring
 • Vi er delt i basisfagene slik at elevene alltid får undervisning tilpasset sitt faglige nivå
 • Vi bruker iPad som læringsstøttende verktøy, og tilbyr interaktive læringsmetoder og variert undervisning
 • Undersøkelser viser at alle våre elever oppnår god vekst faglig og sosialt
 • Vi har fokus på trivsel og læringsmiljø, og jobber aktivt for at alle skal føle seg trygge og inkluderte
 • Vi har kantine med servering av en varmrett, brødmat og salat – hver dag.
 • Vi bruker naturen og klimaet, og er mye ute
 • Vi har ekskursjoner til de store kulturbyene, skifjell og strandliv
 • Vi har tre timer obligatorisk, tilpasset spanskopplæring i uka til alle elever
 • Vi hjelper elevene våre igang med sportsaktiviteter i nærmiljøet
 • De beste lærerne jobber her, for stor søkertilgang sikrer skolen de beste som er å finne
 • og.. og.. og..

Denne lista kan vi gjøre milelang, eller du kan kontakte oss med dine spørsmål, så svarer vi på det DU lurer på isteden. Vi tenker det er best, så går du ikke glipp av hvorfor nettopp dette er skolen for DEG.

Hilsen Gard, Ylva og Nina

NB: Sikre deg skoleplass nå, ved å søke innen 1. februar.

Kahoot

For å skape engasjement og oppmerksomhet blant fargerike reisestands må man by på litt aktivitet. Derfor, og fordi  slik at familiene skulle få med seg noen gode argumenter for å gå på skole hos oss, arrangerte vi kahoot (quiz) om skolen. Premiene var skoleskjorter, hettegensere og turronsjokolade fra Spania.