Praksisstudentene 2019

Når det gjelder bruken av læringsstøttende teknologi skiller Den Norske Skolen i Malaga seg særlig ut, sammenlignet skolene i Norge. Det mener i hvert fall studentene som har hatt praksisperiode her hos oss i oktober. I løpet av perioden har studentene hatt skoleovertakelse, de har vært med på ekskursjoner,  ledet undervisningstimer og arrangert Halloween for elevene. -En opplevelse vi ikke ville vært foruten, konkluderer de.

Bilde over: Merethe og Ingrid får veiledning av assisterende rektor Gard Andresen. Tett oppfølging, tips og tilbakemeldinger er viktig, men også å få litt frie tøyler. Skoleovertagelse er noe man blir “kastet inn i” på skolen vår, og årets studenter landet denne utfordringen veldig godt.

Studentene kommer alle fra Høgskulen i Volda, der de studerer på andre året for å bli lærere i barne- og ungdomsskolen. Tilbudet om praksis hos Den Norske Skolen, Malaga fikk de gjennom Høgskulen, som pleier å sende elever til oss hvert år.

-Eg fant informasjon om at dokke tilbyr praksis gjennom Høgskulen i Volda. Der fikk vi informasjon om kva tidligare studentar har erfart og litt ekstra informasjon om sjølve skulen. I tillegg har eg lest litt om skulen på nettsida og snakka med ein student som har vore her i praksis hos dokke før som snakka positivt om det, forteller Merete.

Ingrid kjente til tidligere studenter som hadde hatt praksis her, og hadde hørt mye positivt fra dem; -Jeg ville gjerne ta denne muligheten til å oppleve en litt annerledes praksis, ved å dra til en norsk skole i et annet land. Jeg hadde hørt mye bra om skolen, og ville gjerne å ha praksis på en skole med litt mindre elevgrupper, og som jobber mye med digitale verktøy, opplyser Ingrid.

Andrine Vedvik har selv vært elev ved den norske skolen på Gran Canaria, og ønsket seg tilbake i varmen. -Eg bestemte meg eigentleg tidleg i lærarstudiet for at om moglegheiten bydde seg til fleire periodar i utlandet, ville eg benytte meg av den, forteller Andrine V.

Studentene høsten 2019, fra venstre: Andrine Vedvik, Synnøve Olsen Tangen, Ingrid Vee Hagestuen, Andrine Valderhaug Johansen, Merete Flataker og Anna Elise Dybvik.

Andrine Vedvik og Anna Elise Dybvik har jobbet i femtetrinn, og litt i tredjetrinn, og fått veiledning av kontaktlærer Monica. Merete Flataker og Ingrid Vee Hagestuen har fulgt elevgruppen i niende- og tiendetrinn, og undervist i norsk, engelsk, naturfag og i en aldersblandet matematikkgruppe for ungdomstrinnene, alt i tett samarbeid med lærerne Kim, Kurt og Gard. Synnøve Olsen Tangen og Andrine Valderhaug Johansen har fulgt syvendetrinn i alle fag, og blitt veiledet av Petter. 

Ble inspirert av læringsteknologibruken

Andrine forteller at hun fikk lære svært mye om mulighetene man får ved å bruke Ipad i undervisningen, siden hennes veileder også er IKTansvarlig på skolen, og gav mange nyttige og effektive tips. -Vi ble blant annet utfordret til å bruke Nearpod i løpet av praksisperioden, noe jeg brukte både i norsk og i samfunnsfag. Dette er et undervisningsverktøy som jeg har hatt svært god nytte av, og som jeg virkelig har lyst å ta med meg å bruke hjemme i Norge, forteller hun. 

-Har du opplevd at det er noen forskjeller mellom skolen vår og andre norske skoler du har besøkt? 

Anna: -For meg var bruken av iPad ein stor forskjell ut i frå dei andre skulene. Dei tidlegare skulane eg har hatt praksis i har framleis datarom, og lite av undervisninga var digitalt. Det å undervise ved hjelp av i pad er noko eg synes skulen her har full kontroll på. Eg har lært meg gode måter å undervise på ved hjelp av iPad, og det er noko eg kommer til å ha med meg vidare. 

Synnøve: -Jeg har lært mye om bruk av digitale hjelpemidler og hvordan det kan brukes godt (og ikke like godt) i undervisning. Noen skoler der jeg har vært har akkurat fått inn iPad, mens DNS Malaga har hatt iPad siden 2012, som er en vesentlig stor forskjell.

-Fortell hva du synes du har lært her hos oss, eller fortell om en spesiell økt du forberedte som du lærte mye av? 

Ingrid: -I løpet av dette praksisoppholdet har jeg lært mye om bruk av digitale verktøy i undervisningen, og da spesielt hvordan iPad kan brukes så helhetlig som det gjøres her. Jeg har fått prøvd ut ulike programmer og apper som jeg gleder meg til å bruke videre i undervisningen min. I tillegg har jeg lært mye om det å tilpasse undervisningen til de ulike elevene. Det at det er færre elever i en klasser her enn det vanligvis er på større skoler hjemme i Norge, gjør at jeg har fått erfare det å ha bli godt kjent med alle elevene, og i enda større grad kunne gi dem tilpasset oppfølging.

-Jeg har spesielt syntes det har vært gøy og lærerikt å ha engelsk med klassen. Jeg opplevde at klassen var motiverte og engasjerte i disse timene, noe som gjorde at vi hadde gode samtaler i klassen. Med så positive elever turte jeg derfor å prøve ut noen læringsaktiviteter jeg ikke har gjort før. Det var lærerikt å erfare hvordan de fleste av disse aktivitetene engasjerte elevene og var positive tilskudd til å variere undervisningen.

 -Hvilke tilbakemeldinger vil du gi skolen, veilederlæreren og elevene?
Jeg har fått et veldig godt inntrykk av skolen som organisasjon, og av det sosiale samspillet både i kollegiet og mellom lærere og elever. Dette gjorde at jeg opplevde DNS Malaga som et godt sted å være. Veilederen min Kim er en dyktig lærer og klasseleder, som både var et godt eksempel på hvordan en tydelig og rolig lærer bør være, men som også kommer med gode tips til hvordan vi kan forbedre vår egen undervisning.

Andrine Johansen og Synnøve Olsen Tangen på ekskursjon til Mijas Pueblo sammen med mellomtrinnene.

-Dette gjelder også de andre faglærerne jeg har fått veiledning fra, og jeg har lært mye både av å observere dem med klassen og gjennom tilbakemeldinger jeg har fått på min egen undervisning.
Elevene i 9. og 10. klasse er en kjempefin gjeng, og jeg skulle ønske jeg kunne jobbet med dem i en lengre periode enn bare disse tre ukene. Det har vært veldig lærerikt og gøy å undervise dem i praksis, og jeg ønsker dem alle sammen masse lykke til videre i livet.

-Har du opplevd at det er noen forskjeller mellom skolen vår og andre norske skoler du har besøkt?
DNS Malaga har en mer digitalisert skolehverdag enn de andre skolene jeg har vært i praksis på, og jeg opplever også at det er mye fokus på å øke den digitale kompetansen til både lærerne og elevene. I tillegg har skolen varm lunsj felles hver dag, noe jeg tror bidrar positivt for at elevene skal ha energi slik at læringsutbyttet blir optimalt, i tillegg til at det er et sosialt samlingspunkt.

Synnøve og Andrine J. får veiledning av Petter og Karete.

Anna: -Noko eg synest er veldig bra med denne skulen er matpausa. Eg synest det er ein veldig fin tid for både elever og lærere til å bli betre kjent på tvers av klassene. Eg synest det er supert at alle trinna sitter blanda og man får på den måten bli kjent med andre elevar utenom klassa si. Maten var også super god, og eg håper at skuler i Norge kan få til lignende etterkvart.

Velg praksis i Malaga fordi..

-Det er fleire grunnar til at eg valde å ha praksis i Spania. For det første såg eg at klassene på denne skulen er mindre, og dette er noko som gjer slik at eg kjem nærme elevane sidan det er færre å ta omsyn til. Det blir dermed meir tid til å skape gode relasjonar til elevane og meir tid til å følgje opp kvar enkelt elev. I tillegg såg eg på moglegheita til å prøve noko nytt, få praksis litt vekk frå der vi studerer og få litt andre inntrykk. Ved å ha praksis på ein norsk skule i utlandet som følger den norske læreplanen vil mange ting vere likt, men det er spennande å sjå korleis det blir gjort annleis her. Synest også det verka spennande å sjå korleis bruken av iPad i staden for lærebøker blir løyst, forteller Merethe.

Andrine J.: -Jeg har hatt en veldig bra praksisperiode hos DNS Malaga. For det første synes jeg skolen har et svært godt miljø, både mellom lærerne, elevene og de i mellom. Jeg følte meg veldig velkommen og synes selv jeg fikk god kontakt med både ansatte og elever.

Andrine leder en post der elevene lærer om søppelsortering.
Lunsj i skolens kantine under halloweenfeiringen. Her spiser de med veiledere og noen fra skolens ledelse..

Halloween

Som enn slags avslutning på praksisperioden fikk studentene på barnetrinnene ansvar for aktivitetene under årets Halloweenfeiring, et stykke arbeid de løste veldig godt. Det ble en kjempefin happening, med både faglig innhold og masse moro. Se fotoalbum fra dagen HER.

Vi vil takke studentene våre for innsatsen, for engasjementet og gjennomføringen av alt fra skoleovertagelse,

klasseromsundervisning, turer og Halloween.

Lykke til videre på veien til læreryrket; Dere blir gode lærere, alle sammen!

All in - hver dag. Dette er jenter som kommer til å bli gode lærere!