Nearpod – Lettvint og engasjerende

Kombinert undervisning

Det er RLE undervisning i 5. trinn, og klassen har om Hinduismen. På iPad-skjermene er det fargeglade bilder som viser viktige skikkelser innen religionen. I denne timen har lærer Nina Dyregrov valgt å kombinere bok og iPad som undervisningsmetode. Hun har nettopp gjennomgått et avsnitt, og nå legger hun ut et kontrollspørsmål i Nearpod. Læreren styrer undervisningen steg for steg, og hun kan også kontrollere aktivitetsnivået og se svarene på sin skjerm.


-I hinduismen. Hvordan viser Gud seg for menneskene?

Ett og ett svar tikker inn på skjermen til Nina, og hun har full oversikt over hvor langt elevene har kommet, og om svarene er riktige. Om noen henger etter eller ikke gjør det de skal, ser hun det med en gang, og kan hjelpe dem videre. Om litt, når alle er klare, leser de litt igjen før de avslutter med en Quiz. Den er laget med avkryssingsbokser og alternative svar. (multiple choice)

På lærerens skjerm samler alle svarene seg oversiktlig, og det er lett å se hva elevene har fått til
både enkeltvis og som gruppe.

En undervisningsform som gir full oversikt

Nina liker denne undervisningsformen godt fordi den er enkel å bruke, og har så mange muligheter.

– Jeg brukte skriveprogrammet Keynote når jeg utformet oppgavene til denne timen, sier hun. Videre kan du velge ulike oppgaver elevene skal løse og overføre det til programmet. Man kan velge om elevene skal få tegne eller skrive svarene, eller benytte svaralternativer. Når jeg bruker Nearpod, er det enkelt å engasjere og enkelt å styre tempoet i undervisningen, sier hun. – Og man ser med en gang hva elevene har fått med seg, eller om man må si noe en gang til.

 

“Når jeg bruker Nearpod, er det enkelt
å engasjere og styre tempoet i undervisningen” sier Nina.

Også for de yngste


Også de aller yngste har fått kose seg med iPad-undervisning denne uka. Klasselærer Linda Sakseide brukte Nearpod da hun viste frem og fortalte om solsystemet og planetene i dag.

Tekst og bilder ved
Nina C. Kaasin Simarud

Norskeskolen