Leksefri?

Dette skoleåret ønsker vi å redusere leksemengden for elevene våre. Det er flere årsaker til dette. men en av de argumentene som har veid tyngst for oss er de lange skoledagene elevene har de fleste dagene i uken. Vi mener det, kanskje spesielt her, er veldig viktig at elevene gis tid og mulighet til lek, sosialisering og spennende opplevelser, også på fritiden.

Nå under oppstarten blir det endel frilek for å bli kjent. Etter hvert vil det bli arrangert mer organisert lek og forskjellige læringsfremmende, lekpregede øvelser for elevene på "Lek og Læring"

På vår skole får derfor ikke elevene lekser i tradisjonell forstand. Dette betyr i praksis at elevene ikke vil få tradisjonelle lekseplaner med oppgaver som skal gjøres til neste time, men elever som i spesielle perioder eller fag kan ha behov for ekstra trening vil få råd om hva det er viktig å trene på og hvordan dette best kan gjøres hjemme.

Elevene kan også oppleve å få et “oppdrag” eller en frist for innlevering av et prosjektarbeid, særemne eller lignende, hvor noe av jobben må gjøres hjemme. Også elever som ønsker mer trening eller flere utfordringer kan avtale dette med sin lærer.

Lek og Læring

For de yngste elevene på 1. – 5. trinn vil dette bety en endring i den tradisjonelle leksehjelpen. Tilbudet består, men i år kaller vi det Lek og Læring. På disse gruppene vil elevene delta på voksenstyrte, lekpregede aktiviteter som skal bidra til å støtte elevenes læring.

Dette er et organisert tilbud der elevene, sammen med en assistent eller en lærer, gjør aktiviteter som støtter både elevenes sosialiseringsprosess og læring.

Fysisk aktivitet, og lek er viktige arenaer for læring
Selv om det ikke blir lekser på planen, er det viktig å øve. Vi oppfordrer til å lese mye både på skolen og hjemme.

Har du spørsmål vedrørende dette? Ytterligere info vil bli gitt på felles foreldremøte på torsdag kl. 16:00.