Høytpresterende elever tar VG1 (1T) i matte

Du trodde kanskje at elever med ekstra gode mattekunnskaper kunne få bryne seg på oppgavestensiler kopiert fra videregående pensum, for å få tiden til å gå imens mattelæreren for øvrig jobbet med elevene som trenger flere gjennomganger? Tilpasset undervisning i 10. trinnsmatten er kommet mye lengre enn det ved Den Norske Skolen, Malaga.

Tar videregående (1T) og 10. trinns mattepensum – samtidig

-I går hadde fire elever på 10.trinn sin første fellesforelesninger over Internett hos den virtuelle matematikkskolen, opplyser mattelærer Kim F. Slaatsveen. -Dette er et gratis tilbud for elever på ungdomsskolen som vil ta 1T matte på videregående før de begynner der. Det krever en del egeninnsats, og de får standpunktkarakter og kan trekkes opp i eksamen på lik linje med andre elever på videregående.

De skal altså ta både 10.trinns pensum og den vanskeligste matten på VGS samtidig.

Alle forelesninger foregår på nettet i et virtuelt klasserom. Elevene har storklasseundervisning på mandager og smågrupper på torsdager. Utenom det jobber de hjemme, og noe her på skolen der vi lærerne selvfølgelig tilbyr støtte hele veien.

I det virtuelle klasserommet har de liveundervisning og de kan velge å chatte med hverandre eller bare med en lærer.

Hvem kan få et slikt tilbud?

På Utdanningsirekturatets sider står det at for at en elev skal kunne delta i DVM-1T, må det gjøres et enkeltvedtak for høytpresterende elever som gir elever muligheten å følge faget på videregående skole. Det er skoleeier som gjør enkeltvedtaket, som også må godkjennes av elevens foresatte. Deretter vil eleven bli tatt opp som elev i Matematikk 1T ved en videregående skole. Det kreves en god porsjon motivasjon, og eleven testes for dette før oppstart.

Ekstra støtte for alle

-Men hva med ungdomsskoleelevene som sliter med motivasjon og mestringsfølelse i matematikkfaget? -Vi har også elever som er i denne kategorien, og de får også ekstra læringsstøtte gjennom den virtuelle matematikkskolen, forteller Kim.

“Denne tilpasningen (DVM-U) “tar i bruk visuelle hjelpemidler som filmer, animasjoner og simulering for å vise matematiske prinsipper på en enkel måte. De ulike delene i DVM-U benytter elementer fra spillverden som gir ulike utmerkelser for å øke motivasjonen hos eleven. På den måten øker elevenes motivasjon og følelse av mestring i matematikkfaget..”

I samarbeid med “Den Virtuelle Matematikkskolen”, et tilbud over internett levert av Utdanningsdirekturatet, tilbyr skolen tilpasset undervisning for alle, uansett nivå. I tillegg til alt dette utfører Den Norske Skolen, Malaga god klasseromsundervisning og høy voksentetthet i undervisningstimene. Underveisvurdering og konkrete tilbakemeldinger skal hjelpe elevene til vekst og fremme prestasjonsnivået for alle.

Sitat kilde: Utdanningsdirekturatet, Den virtuelle matematikkskolen, https://dvm.iktsenteret.no/