Programmering og algoritmer

-Hva må jeg gjøre nå hvis jeg vil gå ut døra? -Du må gå bort til døra.. Lærer Kim Slaatsveen demonstrerer skrittene bort og stanser. Hva gjør jeg nå? – Du åpner døra. -Hvordan gjør jeg det? -Du tar tak i klinka..

Kim står med klinka i hånda. Hva nå? -Du må dytte klinka ned.. og skyve døra ut. Døra sklir opp og Kim ser ut som han har tenkt å seile ut med nesa først.. – Jeg må også flytte beina, forklarer han. Slik er det med programmering, du må huske på alle detaljene i riktig rekkefølge ellers funker det ikke som du vil.

Det er aller første time i programmering for 8. trinn ved Den Norske Skolen, Malaga, en serie med timer som skal fremme logisk tenkning og matematiske algoritmer. Som skal sette elevene istand til å lage kompleks koding for å styre roboter og maskiner. Kim F. Slaatsveen tar videreutdanning i programmering i år, for å være klar til fagfornyelsen med de nye læreplanene som kommer i 2020. -Der kommer programmering inn, men vi på Den Norske Skolen, Malaga ønsker å være i forkant slik at alle klasser programmerer på sitt nivå allerede før de nye læreplanene kommer, forteller han. 

Algoritmer via Tangram

En algoritme er en serie handlinger man bruker for å løse ett eller flere problemer. En slags oppskrift med fremgangsmåte, der detaljene er uhyre viktig for resultatet. For å trene på å forklare og gi hverandre detaljerte instrukser, deler læreren ut et ark med Tangram, en type kinesisk puslespill med geometriske figurer. Bitene klippes ut, og en elev på gruppa får i oppdrag å forklare en figur som de andre skal lage etter instruksene de får – uten å ha sett figuren. Det er ikke lov å se på hverandre eller samarbeide, så elevene bruker store bøker som skjermbrett.

-Dekodingsøvelsen demonstrerer viktigheten av detaljrik forklaring. Hvis kortholderen ikke lykkes, må han forsøke å forklare på nytt med flere detaljer, sier Kim. Før elevene får bruke dataprogrammene skal de jobbe inn noen grunnprinsipper. – Vi trenger ikke iPadene i dag.

Koding og dekoding av budskap. Forklarer vi nøye nok, blir det riktig
Ble ikke figurene like? -Vi trenger noen flere detaljer her..

Wrap-Up

Etter noen runder med trening og forskjellige oppgaver, kjører Kim en avsluttende “wrap-up” og oppsummerer hva elevene har fått ut av timen.

-Hva har dere lært? Elevene svarer at de hadde lært at de måtte være ekstremt nøye med instruksjoner i koding for at koden skal gå rett. Kort side, lang side, opp eller ned, osv. Man må snakke sakte så alle henger med, og man må lytte nøye. -Var det enklere eller vanskeligere enn de trodde å beskrive bilde til andre? -Vanskeligere, for man glemmer fort noen detaljer! Begge gruppene sa de hadde klart de enkleste figurene, men funnet det utfordrende med de mer komplekse.

-Helt til slutt, for å få ta friminutt, må alle forklare hva en algoritme er og komme med et praktisk eksempel, avslutter Kim. Lærersetningen satt som et skudd:

En algoritme er en serie handlinger man bruker for å løse ett eller flere problemer.
Norskeskolen