Vi har ledige skoleplasser!

Søknadsfristen for hovedopptak 2019/2020 gikk ut den 1. februar, men du kan fortsatt søke! Denne søknadsfristen er satt for at vi, ved stor pågang, kan bekrefte plasser så tidlig som mulig til familiene som trenger denne bekreftelsen først, før de finner bolig og søker permisjon etc. I år har det ikke vært pågang i den grad at vi stopper inntak, så det er fortsatt mulig å søke plass i hele vår.

Men, når det er sagt, er det lettere for skolen å bemanne riktig når vi vet nok om kommende års elevgrupperinger, størrelsene på trinnene og andre behov. Derfor:

-Lever inn SØKNAD OM SKOLEPLASS gjennom skolens portal, så fort du har mulighet. Det koster ikke penger å søke. Plassen bekrefter du med skolepengene. Ta kontakt med kontoret hvis du har spørsmål rundt dette. Les mer om skolens Inntaksreglement HER

Velkommen til verdens beste barne- og ungdomsskole: Den Norske Skolen, Malaga.