Lev ut spaniadrømmen på Costa del Sol!

Til deg som planlegger kjøp av bolig eller feriested i Malagaregionen: -Vi gjør det mulig å leve ut spaniadrømmen sammen med familien. Kos dere i solen, og samle familieopplevelser samtidig som barna nyter godt av skolehverdagen på en av Norges beste grunnskoler. Den Norske Skolen Malaga tilbyr alt det beste fra skolenorge, og i tillegg får elevene våre det nyeste innen læringsstøttende teknologi, en leksebevisst hverdag, og et miljø som hegner om og utvikler elevene sosiale trygghet.

Det viktige læringsmiljøet

  • Jeg er her for å lære
  • Jeg er her for å hjelpe andre å lære
  • Jeg er her for å bidra til at alle har det bra

Skolens tre gyldne regler har erstattet sider med påbud og forbud, for at elevene selv skal lære å ta vare på hverandre, respektere hverandre og reflektere over sin egen innsats og rolle. I tillegg jobber skolen aktivt med miljøet gjennom relasjonsbyggende aktiviteter, turer og felles opplevelser.

Leksebevisst skole – hva er det?

På den Norske Skolen, Malaga gis det ikke lekser for leksenes skyld. Noen ganger kommer man ikke utenom at det er fornuftig å øve litt hjemme, eller å være godt forberedt til undervisningen og det er dette vi forsøker å ha et veldig bevisst forhold til. Skolen bruker undervisningstiden målrettet og effektivt slik at læringsarbeidet i all hovedsak kan foregå i skoletiden og med støtte fra læreren.

Tverrfaglig undervisning

Vi vet at elever lærer på forskjellige måter, og at læringen forankres bedre ved praktisk tilnærming og der elevene opplever å se sammenhengene. Med omvendt undervisning, prosjektbaserte og/eller tverrfaglige oppgaver etableres kunnskapen bedre og resulterer i varig læring. Skolen jobber mye på tvers av timeplanen, og fletter kompetansemål fra flere fag inn i større, helhetlige prosjekter.

Framtidens skole

-Vi er mest opptatt av hvordan teknologien kan brukes som læringsstøtte i undervisningen, og hvilke ferdigheter elevene kommer til å trenge i fremtiden, opplyser ikt-ansvarlig Kim Slaatsveen. Han og skolens ledelse er enig om retningen, og har nylig investert i mange nye MacBook Pro som elevene skal bruke til oppgaver innen koding og 3D-design, for å nevne noe. Dette i tillegg til at alle skolens elever har en egen iPad til skolearbeidet. Skolens lærere utvikler stadig sin tekniske kompetanse og bruker den aktivt for at elevene ligger et skritt foran mot framtidens krav. -Yrkene dagens elever skal inn i, finnes kanskje ikke enda, utdyper rektor Trude Jahren. -Elevenes evne til å reflektere, se sammenhenger og løse problemer blir viktigere i dagens samfunn der all kunnskap ligger lett tilgjengelig.