Høyt læringstrykk – i strandsonen

7. trinnet har vært på ekskursjon for å undersøke ulike naturområder og sammenlikne de med liknende områder i Norge. Elevene besøkte en bekk, strandsona og fjæra. Her skulle de finne sammenhengen mellom abiotiske og biotiske faktorer og også se på næringskjeder.

Dette er en del av en lengre læringssti som elevene startet på allerede i august der de startet med å forske på ukjente stoffer og også fotosyntesen (se vedlagt lærebok). Elevene skal selv produsere en ekskursjonsrapport og lage egen lærebok i Bookcreator. 

Elevene hjalp også til å rydde i fjæra gjennom at de jobbet i team for å bygge hus av bambus. Resultatet var kreative, solide og gjennomtenkte bygg. Klassen har ekstra fokus på bærekraftig utvikling og ta vare på naturen rundt seg i år, så dette var midt i blinken. I tillegg er vi innom allemannsretten og snakker om den når vi er på tur.

Som avslutning på dagen gikk elevene gjennom et lengre kurs i blant annet førstehjelp. Her fikk elevene opplæring i ulike nødnummer, hva vi gjør om vi blir stukket av noe giftig eller får en brennmanet på oss, legge en person i stabilt sideleie, brannsår-behandling med mer. Her skal elevene etter endt kurs lære opp de voksne hjemme og lage korte instruksjonsvideoer med Clips i etterkant.

Tekst og bilder ved kontaktlærer Kurt R. Eriksen