Foreldremøtedag

Den Norske Skolen, Málaga ønsker å ta vare på og utvikle det gode samarbeidet mellom hjem og skole, barn og voksne. Mandatet og samfunnsoppdraget vi har som skole, er rikholdig og inneholder mye mer enn fag. Forutsetningene vi driver skole under, er også litt forskjellige for norske friskoler i utlandet mot norske skoler i Norge.  Rektor Trude Jahren forsøkte etter alle kunstens regler å kortfatte alt det viktigste ved skolen vår, via to plenumsmøter, før eller etter klassevise møter med kontaktlærerne.

Agenda:

Her er en kopi av agendaen for fellesmøtene med rektor Trude, assisterende rektor Leif-Arild og Inspektør Marie.

Valg av FAU-representanter

Etter informasjonsmøtene var tiden inne for valg av klasserepresentanter til foreldrenes arbeidsutvalg, FAU. Her hos oss er man automatisk en del av FAU når man har barn på skolen, og alle må regne med noen arbeidsdugnader i forbindelse med arrangementer på skolen.

Et engasjert og veldrevet foreldreutvalg er utrolig viktig for skolen, elevene og samholdet.

Uavhengig av verv får for eksempel alle foresatte utdelt noen vakter i den foreldredrevne kiosken “FAU-bua” i løpet av året. Klasserepresentantene danner FAU- styret, som tar avgjørelser og har dialogen med skolen. Mer om hva FAU er og hvem som velges inn oppdateres HER straks ny info foreligger.

Norskeskolen