Bistand

Tenk deg at du har 100 000 euro som du skal bruke på bistand. Hva ville du velge å bruke pengene på? I hvilket land og hvilke problemstillinger velger du og hvorfor?  Argumenter godt for valget ditt fra et altruistisk (ikke-egoistisk) perspektiv. Hvilke bærekraftmål kan pengene hjelpe deg med å oppnå? 

Teksten over er et lite utdrag fra samfunnsfagsoppgaven ungdomsskoleelevene på Den Norske Skolen, Málaga jobber med for tiden. Det finnes utallige formål å velge iblant, og bistandsmidler er edle midler som bør brukes fornuftig. -Hva ville du greie å utrette med hjelpen din, på kort tid og over et lengre tidsperspektiv? Effekten på gitt bistand må kunne måles, og kontrollregnskap er en deloppgave samfunnsfagslærer Karete Eide legger vekt på når hun gir underveisvurdering til elevene sine.  

FN har mange viktige bærekraftsmål; 17 hovedmål med 169 delmål under seg. Det er nok å velge i, og det å skulle fatte et valg for midlene kan være vrient, men hvis man deler opp framdriften i overkommelige delmål er det mye man kan gjøre, og oppnå målbar effekt. Det vanskeligste ved bistand er å prioritere og sørge for at hjelpen man gir faktisk fungerer og gir resultater. 

Det vanskelige valget er tatt for fleste samarbeidsparene i klassen, og utredningsarbeidet er igang. Kristian og Oliver har valgt å investere i et pulver som gjør forurenset vann til drikkevann. Produsenten finnes allerede på nett, og guttene legger planer om oppkjøp av en gitt mengde til en utregnet pris. Det settes av penger til distribusjon, og planen deres er å frakte det til områder med drikkevannsproblemer. Nå jobber de med å finne fraktkostnadene.

Om et tiltak er nyttig kan måles, både umiddelbart og over tid. Se videosnutten over for en artig illustrasjon av dette. Frivillige organisasjoner og ildsjeler utretter små men viktige fremskritt hver dag, og ikke bare troen på, men også bevisene for at innsats nytter er i høyeste grad tilstede. 

Elevene har valgt veldig forskjellige bærekraftsmål. Noen ønsker å bruke midlene sine gjennom FN Women, som jobber med vold mot kvinner. En gruppe vil sørge for utdanning til unge i fattige strøk, en annen gruppe vil redusere mengdene med plast i havet. Stansing av skogbrannene i Australia engasjerer, og denne gruppen vil jobbe for gjenoppretting av skog og dyrevern. En fjerde gruppe vil være med å utrydde sult og fattigdom ved å skape arbeidsplasser/ bygge en fabrikk. Forbedring av sanitære forhold i Sør Sudan og gi pengestøtte til organisasjonen “Vann for livet” er også utvalgt.

Norskeskolen