Visuell matteforståelse med hammer og spiker

– Dette gjør vi for at elevene skal få en bedre visuell forståelse av begrepene, sier Arne.- Nå får de se og oppleve størrelsesforskjellene.

Når alle er ferdige med kvadratmeteren sin, kaller han klassen sammen og spør om ikke Hanne kan stille seg oppe på en treboks som er en kubikk-desimeter.

–  Er det plass til mer enn en elev på en desimeter? Elevene rister på hodet, og flirer litt av Hanne som balanserer på ett bein på boksen. – Så nå skal vi se, fortsetter Arne. – Kan alle stille seg inne i denne kvadratmeteren? Alle de tolv elevene får plass.

Så er det tid for samarbeid. Kvadratmeterne skal føyes sammen til en kube. Alle jobber intenst og ivrig. – Dette er midt i blinken for dem, sier Arne. – Praktisk tilnærming. Det er derfor barn elsker å snekre hytter og sånt. Når kubikkmeteren står ferdig, er det mange som har spurt om de ikke kan få lov å endre svaret sitt i tippekonkurransen. De vet det jo nå! Det er jo plass til 10x10x10 desimeterbokser, også erdet plass til en liter i boksen.

 

De som gjettet tusen liter ved timens begynnelse får ære og berømmelse.

– Da er det bare en ting igjen, sier Arne. – Det er å rydde.

Tekst og bilder
ved Nina C. Kaasin Simarud